Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum irazuense
Rozšíření: Horský druh s poměrně malým areálem v Kostarice a příhraničních oblastech západní Panamy. Převážná většina lokalit se nachází v Cordillera Talamanca, dále roste na sopkách Irazú a Turrialba.
Ekologie: Provází otevřená křovinatá stanoviště ve vegetaci páramo nad horní hranicí lesa, často roste ve společenstvech nízkého bambusu Chusquea subtessellata. Lokality leží v nadmořské výšce 2700–3700 m.
Hypericum irazuense
Popis: Stálezelený keřík nebo keř dorůstající výšky 0,5–5 m; větvičky hustě olištěné, hranaté; borka se odlupuje v podélných proužcích, žlutá. Listy směřují šikmo vzhůru, jsou vstřícné, přisedlé, úzce eliptické až obkopinaté, 1–1,5 cm dlouhé a 1,5–3,5 mm široké, kožovité, oboustranně zelené, celokrajné, na vrcholu špičaté. Květy terminální, vyrůstají po 1; květní stopky 2,5–4 mm dlouhé; květy pětičetné, 2,5–3 cm v průměru; kališních lístků 5, volných, čárkovitě kopinatých, 7,5–9 mm dlouhých, špičatých; korunní lístky obkopinaté až obvejčité, 1,3–1,8 cm dlouhé, sytě žluté až oranžové, špičaté, s čárkovitými žlázkami; tyčinek asi 100; gyneceum se skládá ze svrchního semeníku a 3 stylodií. Plodem je vejcovitá až elipsoidní, 6–7 mm dlouhá tobolka.
Hypericum irazuenseHypericum irazuense
Hypericum irazuense
Hypericum irazuense
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 1. 3. 2009 (Kostarika, Siberia a Cerro de la Muerte).