Syn.: Artemisia mirabilis Rouy
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Artemisia genipi

Rozšíření: Alpský druh, roste ve Francii, severní Itálii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Rakousku a ve Slovinsku. Údaje z Pyrenejí vyžadují potvrzení.

Ekologie: Stanovištěm jsou štěrkové morénové valy, řidčeji i skalní štěrbiny na vlhkých místech, většinou na krystalických horninách obohacených vápencem. Lokality leží v nadmořské výšce 1400–2800(–3800) m.

Artemisia genipi

Popis: Vytrvalá aromatická bylina s krátkým oddenkem; lodyhy jsou vystoupavé, 5–15(–20) cm vysoké, nevětvené. Listy jsou oboustranně přitiskle hedvábitě chlupaté, přízemní listy mají řapík 1–2,5 cm dlouhý, obvykle jsou dvakrát trojdílné, s koncovými úkrojky asi 5 mm dlouhými a 1,5 mm širokými, střední lodyžní jsou krátce řapíkaté až přisedlé, jednoduše peřenosečné až peřenolaločnaté, s koncovými úkrojky asi 3 mm dlouhými, nejvyšší listy jsou často jednoduché. Květenství tvoří všesměrný hrozen až klas přímých úborů; úbory jsou přisedlé, jen dolní krátce stopkaté, 3–4(–5) mm dlouhé, tvořené 8–15(–20) květy; zákrov je víceřadý, zákrovní listeny jsou chlupaté, s tmavohnědým až černým blanitým okrajem, lůžko úboru je lysé; květy jsou téměř lysé, okrajové jsou samičí, s korunou nitkovitou, květy ve středu úboru jsou oboupohlavné, s žlutou trubkovitou korunou. Plodem jsou drobné chlupaté nažky; chmýr chybí.

Poznámka: Pelyněk z komplikované příbuzenské skupiny horských, převážně alpských druhů, do níž patří ještě Artemisia eriantha, Artemisia umbelliformis a několik dalších podobných druhů. Tyto druhy se liší víceméně detailními morfologickými znaky a jsou badateli nejednotně hodnoceny, zdá se ovšem, že jsou mezi nimi také rozdíly ekologické. Celá skupina potřebuje moderní taxonomickou revizi.

Artemisia genipi
Artemisia genipiArtemisia genipi
Artemisia genipi

Fotografovala Alena Vydrová, dne 24. 8. 2021 (Rakousko, Korutany, Vysoké Taury, Kaiser-Franz-Josef-Höhe nad obcí Heiligenblut).