Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Ranunculus pedatus
Rozšírenie: Euroázijský druh. V Európe sa vyskytuje v strednej (Slovensko, Maďarsko) a juhovýchodnej (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko) časti, odkiaľ výskyt zasahuje na Ukrajinu, do európskej časti Ruska, ďalej až po Kaukaz a do Turecka. Na východ pokračuje areál na Sibír.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku historicky známy z viacerých lokalít v Podunajskej nížine a v Poiplí. V súčasnosti už iba veľmi vzácne v okolí Štúrova.
Ekológia: Iskerník odnožený rastie v nížinách, na vlhkých, mierne zasolených lúkach v porastoch s dominanciou kostravy paovčej (Festuca pseudovina). Vyžaduje vlhké, humózne a hlinité pôdy. Kvitne od apríla do mája.
Ranunculus pedatus
Opis: Trváca, holá rastlina vysoká 15–30 cm. Byľ priama, chudobne rozkonárená, málokvetá. Prízemné listy dlho stopkaté, odnožene 3–5-segmentové, úkrojky čiarkovité, kopijovité, celistvookrajové až 2-úkrojkové, byľové listy 1–2, sediace, delené na čiarkovito kopijovité segmenty. Kvetné stopky oblé, kalich pritlačený, koruna žltá, 1,5 cm v priemere. Plod je sploštená, krídlatá nažka s háčikovitým zobáčikom.
Ohrozenie a ochrana: V súčasnosti je iskerník odnožený značne ohrozený druh. Väčšina lokalít zanikla rozsiahlymi melioračnými úpravami v poľnohospodárskych oblastiach, rozorávaním alebo vysušovaním a intenzifikáciou pasienkov. Súčasný výskyt môžeme považovať už iba za zvyškový, sústredený do 4 (mikro)populácií rastúcich relatívne blízko seba. Výskyt navyše značne ohrozuje sekundárna sukcesia a hromadenie stariny. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, kriticky ohrozené druhy (CR).
Poznámka: Druh na južnom Slovensku dosahuje severnú hranicu rozšírenia, na zvyšných lokalitách je akútne ohrozený vyhynutím.
Ranunculus pedatusRanunculus pedatus
Ranunculus pedatus
Foto: 13. 5. 2005 a 30. 4. 2007 (Slovensko, Podunajská rovina) a 12. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).