Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus stenophyllus
Rozšíření: Pochází z východního Středozemí; roste na Krétě, v Turecku a v Sýrii.
Ekologie: Provází rozmanitá stanoviště na vápencích, např. lesíky s Pinus brutia, macchii nebo travnaté svahy.
Lathyrus stenophyllus
Popis: Jednoletá lysá bylina; lodyha je vystoupavá, 40–70 cm dlouhá, úzce křídlatá. Listy jsou střídavé, vždy s jedním párem úzce čárkovitých lístků 15–55 mm dlouhých a 0,5–2 mm širokých, zakončených úponkou; palisty jsou úzce kopinaté, zšíři lodyhy. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů, květní stopka je asi stejně dlouhá jako list; kalich je 7–9 mm dlouhý, cípy jsou delší než trubka; koruna je 12–16 mm dlouhá, narůžovělá až sytě růžová. Lusky jsou čárkovité, 3,5–4,5(–5) cm dlouhé a 0,9–1 cm široké, lysé, s 3–5 semeny.
Lathyrus stenophyllusLathyrus stenophyllus
Lathyrus stenophyllus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 16. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus, Yarpuz).