Syn.: Lathyrus multiflorus Peterm., Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. et Godr., Orobus serotinus J. Presl, Orobus venetus Mill., Orobus vernus var. latifolius Rochel
České mená: hrachor benátský (Dostál 1950), lecha benátská (Dostál 1989, Dostál-Červenka 1991)
Slovenské mená: hrachor benátský (Dostál 1950), hrachor benátsky (Dostál-Červenka 1991, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Lathyrus venetus
Rozšírenie: Ponticko-mediteránny druh. Vyskytuje sa na Korzike a Sicílii a od Apeninského polostrova, južnými Alpami (Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko) ďalej štáty bývalej Juhoslávie, Albánsko, Grécko, Bulharsko a Turecko. Na sever areál siaha po Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, na východ po Ukrajinu a juhozápadné Rusko.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku je známy iba zo skupiny Zobora na juhu Tríbča.
Ekológia: Rastie v tienistých dubovo-hrabových lesoch, v lesných lemoch a okrajoch, tiež v sutinových lesoch, prevažne na vápenci (zriedkavejšie aj na inom podklade), na humóznych, vlhkých pôdach od nížin do výšky viac ako 1200 m. Slovenská lokalita je v stupni pahorkatín.
Lathyrus venetus
Opis: Trváca rastlina vysoká 30–40 cm. Byle jednotlivé, priame, nerozkonárené, hranaté. Listy stopkaté s 2–4 jarmami, lístky okrúhlo vajcovité, 4 × 2–3 cm, končisté, prílistky okrúhlo vajcovité, žilnatina málo vystúpavá, žilky 2–3 pároch, na konci miznúce, vädnúce listy voňajú kumarínom. Strapce s 4–30 kvetmi, pripomínajú L. niger, vreteno krátko chlpaté, koruna 10–15 mm dlhá, svetlofialová. Plod je hnedo žliazkatý struk do 4 cm dlhý. Kvitne v máji až júni.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na veľmi malý areál na Slovensku ide o ohrozený druh, v Červenom zozname je zaradený medzi zraniteľné (VU), je zákonom chránený (§), rovnako v Maďarsku. Je zaradený aj do Červenej knihy Ukrajiny a Ruska. Okrem vzácnosti, ktorá predstavuje sama o sebe isté riziko, ho môže ohroziť zmena drevinového zloženia porastov, v ktorých sa vyskytuje.
Poznámka: Slovenské lokality ležia na severnej hranici rozšírenia hrachora benátskeho a sú pomerne vzdialené od najbližších južnejšie ležiacich lokalít v Maďarsku.
Lathyrus venetus
Lathyrus venetus
Lathyrus venetus
Foto: 22. 5 .2008 (Rumunsko, Železné vráta) a 12. 4. 2008 (Slovensko, Tríbeč).