Richard Otto (Karlovič) Maack se narodil 23. 8. (4. 9.) 1825 v Arensburgu (nyní Kuressaare v Estonsku), zemřel 13. (25.) 11. 1886 v Sankt Petersburgu. Data se liší podle tehdy používaných kalendářů v Evropě a Rusku. Cestovatel, sběratel rostlin.

Původem pobaltský Němec, vystudoval přírodní vědy na universitě v St. Petersburgu. V roce 1852 se stal profesorem přírodních věd na gymnáziu v Irkutsku, později byl jmenován ředitelem školy. V letech 1868–1879 působil jako inspektor všech škol na východní Sibiři.
Během padesátých let podnikal výzkumné cesty po Sibiři, včetně oblasti řeky Amur (1855–56) a Ussuri (1859). Zúčastnil se první expedice Ruské geografické společnosti v letech 1853–55, která měla za úkol popsat orografii, geologii a obyvatelstvo oblastí řek Viljuj, Čonav a Oljekma. Zpracoval první vědecké popisy přírodních podmínek těchto vzdálených částí Sibiře. Na svých cestách sbíral rostliny a posílal herbáře k vědeckým popisům a pojmenování. Většina těchto sběrů je uvedena v práci E. A. Regela Tentamen florae ussuriensis. Jeho herbáře jsou důležité jako typové položky k popisům nových druhů (typová položka – typus – je exemplář rostliny, podle které byla poprvé popsána a pojmenována; umožňuje porovnání materiálu např. v případě, že si odborník není jistý totožností svého sběru a popsaného taxonu). Také se zabýval introdukcí některých čínských rostlin. Byl členem sibiřské části Ruské geografické společnosti. Od roku 1879 byl v hlavním městě členem rady ministerstva pro lidovou osvětu Ruské říše.
Sepsal Putěšestvie na Amur (St. Petersburg 1859), Putěšestvie po dolině rěki Ussuri, 2 díly (St. Petersburg 1861), Viljujskij okrug Jakutskoj oblasti, 3 díly (1877–86), Očerk flory Ussurijskoj strany (1862), Jenisejskaja gubernija (díl v Spiskach naseljonnych měst Rossijskoj imperii).

U jmen rostlin se objevuje jeho jméno ve standardní formě MAACK. Na jeho počest pojmenoval rakousko-ruský botanik F. J. Ruprecht rod Maackia Rupr. et Maxim., mákie, Fabaceae a druhy Prunus maackii, Lonicera maackii; z dalších rostlin se po něm jmenuje např. Euonymus maackii.
Lonicera maackii