Robert Hermann Schomburgk se narodil dne 5. června 1804 v německém Freyburku (dnes Sasko-Anhaltsko), zemřel 11. března 1865 v Schöneberku u Berlína. Byl to německý cestovatel, který se zasloužil o poznání severu Jižní Ameriky. Jeho mladší bratr Moritz Richard Schomburgk se narodil dne 5. října 1811 také ve Freyburku, zemřel 24. března 1891 v australském městě Adelaide. Byl to botanik, zahradník a rovněž cestovatel.

Robert Hermann přijel jako obchodník v roce 1828 do USA, nedlouho na to se dostal až do Západní Indie, na Panenské ostrovy. Zásadním momentem v jeho životě byl rok 1835, kdy jej britská Royal Geographical Society pověřila vedením expedice do jihoamerické Guyany. Podnikl cestu do vnitrozemí, zmapoval poříčí Essequibo, dostal se až do rozsáhlé savanové oblasti Rupununi a k Rio Branco. V roce 1839 jeho expedice dospěla až k neprozkoumanému pohoří Pacaraima, na východ odtud objevili i masiv stolové hory Roraima, prošli též horní tok Orinoka. Jejich cesta je vedla 5 tisíc kilometrů zcela neznámým územím.
Další cestu do hlubšího vnitrozemí kontinentu podnikl Robert ještě v letech 1840–44. Tehdy se k němu připojil i jeho mladší bratr Richard, který se mezitím v Evropě vyučil zahradníkem, během pruské vojenské služby v letech 1831–34 pracoval v Královské zahradě v Berlíně a dokonce i ve věhlasném zámeckém sídle Sanssouci v Postupimi. Tehdy je na cestě mimo jiné zaujala delta Orinoka, měli však především za úkol vytyčit hranice Britské Guyany s Venezuelou, což se u Venezuelců nesetkalo s příznivou odezvou – ostatně podivný spor o dobrou polovinu Guyany vede Venezuela dodnes. Právě Richard sepsal i cestopis z této výpravy (Reisen in Britisch-Guiana in den Jahren 1840–1844). Za své věrné služby britskému impériu byl Robert Schomburgk povýšen do šlechtického stavu a přijat do britských diplomatických služeb, v roce 1848 byl konzulem v Dominikánské republice, v roce 1856 v Siamu. Krátce před smrtí (v roce 1864) se vrátil do Evropy. Jiný osud potkal mladšího Richarda: ten se po guyanské expedici vrátil do Evropy, revoluční rok 1848 jej však značně vyděsil, a tak odcestoval do jižní Austrálie, kde založil u města Adelaide vinici a v roce 1865 se stal ředitelem i místní botanické zahrady. I zde publikoval, jmenujme například jeho práce The grasses and fodder plants in South Australia, On the naturalised weeds and other plants in South Australia nebo Catalogue of the plants under cultivation in the Government Botanic Garden, Adelaide, South Australia. Do Evropy se už nevrátil.

Památka obou bratrů byla uctěna rodovým jménem Schomburgkia (Orchidaceae), dnes s poměrně nejasnou akceptací, řada rostlin je připomíná svým druhovým jménem, např. Clusia schomburgkiana.
Pro Roberta se v botanických citacích používá zkratka R. H. SCHOMB., na IPNI je uveden u 50 záznamů, akceptovaných druhů je však v současnosti jen několik (např. Gongylolepis benthamiana, Triplaris americana, Utricularia humboldtii). Richard je uváděn v citacích pod zkratkou M. R. SCHOMB., na IPNI je uveden většinou jako spoluautor u 16 záznamů (např. Dioscorea syringifolia, Kunzmannia roraimae, Nietneria corymbosa).
Schomburgk