Rudolf Jacob Camerer (Camerarius) se narodil dne 12. února 1665 v Tübingen, zemřel 11. září 1721 tamtéž. Německý botanik.

Studoval nejdříve v Tübingen, později v Holandsku, Anglii a Francii. V roce 1688 se stal ředitelem botanické zahrady v Tübingenu, v roce 1689 profesorem fyziky na univerzitě v Tübingenu, v roce 1695 řádným profesorem medicíny.
Zajímala ho problematika rozmnožování rostlin a s tím související otázka jejich sexuality. Pokusně křížil rostliny a první dokázal, že květy jsou obvykle oboupohlavné. Na rozdíl od jiných botaniků (J. Ray, N. Grew), kteří pouze spekulovali o pohlaví u rostlin a funkci pylu, provedl pokusy např. s morušemi (květy samčí, květy samičí, samičí květy bez opylení přinesly plody bez semen). Dalšími pokusnými rostlinami byly špenát, Mercurialis, Ricinus. U kukuřice při pokusu odstranil prašníkové květy. Poznal, že tyčinky a pestíky jsou samčí a samičí orgány a k oplození je nutný přenos pylu. Výsledky výzkumu publikoval v letech 1691 až 1694, zaznamenal je formou dopisů – De Sexu Plantarum epistola (1694). Další botanici navazovali na jeho výsledky.
Mercurialis