Thomas Pancovius (Thomas Panckow) se narodil dne 27. ledna 1622 v braniborské obci Linum (severozápadně od Berlína), zemřel 9. prosince 1665 v Berlíně. Pruský lékař, autor lékařských knih.

Pancovius

Absolvoval čtyřleté studium medicíny v Rostocku a dvouleté studium v ​​Leidenu. Tam také získal dne 25. 9. 1649 doktorát medicíny. Načas zůstal v Amsterdamu, Brabantsku a Flandrech, avšak už od roku 1650 působil jako praktický lékař v Berlíně. Později se stal osobním lékařem braniborského kurfiřta Fridricha Viléma I. Braniborského.
Z jeho lékařských spisů známe Herbarium Portalite, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch (Leipzig, 1656) a Herbarium oder Kräuter- und Gewächsbuch (Cölln an der Spree, 1673).
Jeho Herbarium portatile představuje 1363 druhů léčivých rostlin, které se v jeho době používaly v lékařství. Druhá kniha Herbarium oder Kräuter- und Gewächsbuch obsahuje už dokonce celkem 1536 dřevořezů rostlin. Textová část zahrnuje podrobné vysvětlivky nebo recepty.
Dřevořezy do ní vytvořil Peter Holtzmeyer a dlužno říci, že vykazují výraznou podobnost s ilustracemi z pozoruhodného nedokončeného spisu braniborského alchymisty Leonharta Thurneissera zum Thurn (1531–96) s názvem Historia sive descriptio plantarum omnium, který vyšel v Berlíně už v roce 1578. Jeden exemplář této Pancoviovy knihy je přechováván i ve Vědecké knihovně v Olomouci – svazek patřil Karlu Františkovi ze Zástřizl. Do této moravské knihy je dokreslena navíc zodiakální kresba (homo signorum) zachycující prolínání makro- a mikrokosmu ze spisu Athanasii Kircheri Mundus subterraneus in XII libros digestus z roku 1678. Je tedy evidentní, že Pancoviovo dílo bylo čteno i u nás, ve vážnosti byla držena i učenost Kircherova.
PancoviusPancovius