Jacob Theodor (Jacobus Theodorus Tabernaemontanus) se narodil v roce 1522 nebo 1525 v Bergzabern, zemřel v srpnu 1590 v Heidelbergu. Jméno Tabernaemontanus je odvozeno od polatinštěného názvu jeho rodné obce. Německý lékař, autor lékařských knih, jeden ze zakladatelů německé botaniky.

Školní vzdělání získal ve Štrasburku a od roku 1538 sbíral a herbářoval rostliny v Alsasku (Weissenburg, Wissembourg). Medicínu začal studovat v roce 1540 v Padově, později pokračoval v Montpellieru. V roce 1545 je uváděn jako žák lékaře a botanika Hieronyma Bocka. Jacob Theodor zastupoval Bocka u hraběte Nassau-Saarbrücken (od roku 1549 byl osobním lékařem hraběte Filipa III. z Nassau-Saarbrücken-Weilburg). Když se Hieronymus Bock stal obětí moru, byl nejdříve jeho nástupcem (1554), ale brzy se vrátil opět do Weissenburgu. V roce 1562 se zapsal ve svých 40 letech ke studiu na univerzitě v Heidelbergu, protože studia na jiných evropských univerzitách mu tam nebyla uznána. V roce 1564 se stal osobním lékařem biskupa ve Špýru (Speyer) a později městským lékařem svobodného města Worms. Poslední desetiletí života strávil v Heidelberku jako osobní lékař kurfiřta. Pravděpodobně byl třikrát ženat a měl 18 dětí.
Po zkušenosti z morové epidemie napsal první knihu Gewisse Pratick o léčení moru. V roce 1581 vyšlo jeho balneologické dílo New Wasserschatz. Patří k zakladatelům německého lázeňství, osobně se zasloužil o Bad Schwalbach u Wiesbadenu. Ačkoliv místo bylo známo od roku 1352, první hodnověrná zpráva o jeho minerálních pramenech pochází z roku 1568 od něj. Pro veřejnost byly tyto lázně uvedeny poprvé v roce 1581 v New Wasserschatz.
Své hlavní dílo zveřejnil v roce 1588, je to Neuwe Kreuterbuch, na kterém pracoval celý život a kterým se proslavil. Právě na základě Kreuterbuchu je uznáván jako jeden z nejdůležitějších botaniků 16. století. Neuwe Kreuterbuch je zpracován podobně jako jiné knihy o rostlinách, které napsali Brunfels, Fuchs, Bock a Mattioli, obsahuje 2300 ilustračních dřevořezů. Významným dílem je proto, že na rozdíl od současných a starších prací má lepší dřevořezy a přesnější popis rostlin. Jak odpovídá době vzniku, botanická stránka věci má menší význam než informace lékařské. Neuwe Kreuterbuch byl opakovaně a úspěšně znovu vydáván až do 18. století. Pro hodnotu tohoto díla je nazýván jedním z otců německé botaniky.

Na jeho počest C. Plumier pojmenoval rod Tabernaemontana z čeledi Apocynaceae, Linné toto jméno převzal; jako druhové jméno známe: Potentilla tabernaemontani, Schoenoplectus tabernaemontani.
Neuwe KreuterbuchNeuwe Kreuterbuch