Josef Rohlena se narodil 3. 1. 1874 v Přepychách u Opočna, zemřel 26. 1. 1944 v Praze. Český přírodovědec.

Rohlena

Vystudoval gymnasium v Rychnově nad Kněžnou s nadprůměrným prospěchem a pak Učitelský ústav v Hradci Králové. Jeho první působiště bylo v Lysé nad Labem, pak ve Starých Benátkách a nakonec od roku 1895 v Praze. Zde působil nepřetržitě až do roku 1931, kdy odešel na zasloužilý odpočinek. Již v mládí se u něho projevil zájem o přírodní vědy. Sbíral nerosty, brouky i hlemýždě. Objevil pro Čechy nový druh hlemýždě Helix candidula. Jeho první práce ale nebyla botanická. V roce 1895 vyšla jeho 56 stránková publikace Sběratel housenek.

Největší svůj zájem věnoval botanice. Spolupracoval s L. Čelakovským, který jeho botanické nálezy publikoval. Ve svých pětadvaceti letech stanul mezi nejpřednějšími pražskými botaniky v botanické sekci Klubu přírodovědného. Zde v letech 1899–1902 přednesl 11 přednášek a demonstrací, např. Příspěvky k variaci českých trav, O českých druzích rodu Chenopodium s kritickým rozborem forem hybridních a jiné. Po Čelakovském převzal vedení botanického průzkumu Čech, při kterém spolupracoval s několika desítkami botaniků. Tyto výsledky publikoval ve třinácti Příspěvcích k floristickému výzkumu Čech, z toho poslední dva spolu s profesorem Josefem Dostálem. Pak ještě tento výzkum české květeny publikoval ve čtyřech Dodatcích ku květeně Čech. Zamiloval se také do květeny Černé Hory. Výsledky zpracoval do devíti příspěvků Beitrag zur Flora Montenegro a do jedinečné publikace Conspectus Florae Montenegrinae, která nebyla dosud překonána.

Byl zakladatelem Československé botanické společnosti, ve které po 25 let pracoval v jejím výboru. Bylo po něm pojmenováno 30 taxonů rostlin (např. Barbaraea rohlenae, Cirsium rohlenae, Rubus rohlenae, Verbascum rohlenae), z nichž 18 roste v Černé Hoře, 9 v Čechách, další pak v Bosně, Kurdistánu a Arábii. Úplná bibliografie obsahuje 74 prací.
V roce 1984 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Přepychách. Této slavnostní akce se zúčastnilo mnoho významných botaniků včetně dvou hostů z Černé Hory.
Rohlena

Rohlena