Otto Wilhelm Thomé se narodil v roce 1840 v německém Kolíně nad Rýnem, zemřel v roce 1925. Autor německých školních učebnic botaniky.

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz

Tyto ilustrace viděl určitě každý, kdo se jen trochu zajímá o botaniku na internetu. Snad žádné jiné historické botanické ilustrace nekolují v internetové síti tak hojně (v roce 1999 je naskenoval a zveřejnil Kurt Stüber). Je proto dosti zarážející, že dostupných životopisných dat o autorovi původní knihy je k dispozici jen málo.
Můžeme vlastně pouze říci, že profesor Otto Wilhelm Thomé byl pedagogem na městské reálce v Kolíně nad Rýnem. Jeho dodnes nejznámějším dílem je Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz – in Wort und Bild für Schule und Haus. Právě odtud pocházejí i ony ilustrace. První 4 díly s 616 ilustracemi na barevných litografických tabulích vycházely v německé Geře v letech 1886–89, rozsáhlejší doplněné vydání (8 dílů) uspořádal Walter Migula (1863–1938) v roce 1903. Na některých tabulích si můžeme povšimnout přítomnosti autorské zkratky WM – jedná se o signaturu ilustrátora Waltera Müllera z Gery.
Thomé byl také autorem německých učebnic botaniky: Lehrbuch der Botanik für Gymnasien, Realschulen, forst- und landwirthschaftliche Lehranstalten, pharmaceutische Institute etc. sowie zum Selbstunterrichte (1. vydání – Köln 1869; 2. vydání – Braunschweig 1872; v roce 1878 přeloženo i do angličtiny). Pro německou botaniku tedy Otto Thomé znamená asi to, co pro botaniku rakousko-uherskou jihlavský rodák Alois Pokorny – nutno však přiznat, že úroveň německých ilustrací je vyšší. V rámci německé školní botaniky potom Thomé navazuje na dílo Schubertovo.
Z jeho dalších prací jmenujme Das Gesetz der vermiedenen Selbstbefruchtung bei den hö̈heren Pflanzen (Köln 1870), Pflanzenbau und Pflanzenleben (München 1874) nebo učebnici zoologie Lehrbuch der Zoologie für Realschulen, Gymnasien, forst- und landwirtschaftliche Lehranstalten, pharmaceutische Institute etc. sowie zum Selbstunterrichte (Braunschweig 1880). Společně s Hermannem Zippelem a Karlem Bollmannem je také spoluautorem školních nástěnných tabulí Ausländische Kulturpflanzen in farbigen Wandtafeln mit erläuterndem Text (Braunschweig 1899).

Standardní podoba jeho jména je THOMÉ (Cylindrotaenium cholerae-asiaticae Thomé).
Flora von Deutschland, Österreich und der SchweizFlora von Deutschland, Österreich und der Schweiz