Christian Konrad Sprengel se narodil dne 22. září 1750 v braniborském městě Brandenburg an der Havel, zemřel 7. dubna 1816 v Berlíně. Byl to německý učitel, ale také svérázný botanik a přírodovědec.

Vystudoval teologii a filozofii v Halle, od roku 1774 byl učitelem v Berlíně a v letech 1780–94 školním rektorem v Spandau u Berlína. Své povinnosti rektorské nejspíš nevykonával zrovna nejlépe. B. Němec (1937) o něm tvrdil, že více myslil na květy než na školu, takže byl ze své funkce nakonec městskou správou sesazen. Žil potom v hmotné nouzi, aby se uživil, pořádal za drobný peníz botanické výlety nebo učil jazyky.
Jeho nejzásadnější botanické dílo s výstižným názvem Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen (Berlin 1793) nemělo v jeho době kladný ohlas – nakladatel údajně nepředal chudákovi Sprengelovi ani autorský výtisk. Nikdo totiž nechtěl příliš věřit tomu, že by snad u rostlin platila tak „zištná etika“, jak ji Sprengel popsal. Jako by se snad rostliny řídily podle zásady „dávám, abys dal“ – tedy: lákají hmyz barvou a vůní svých květů, dávají mu pyl a nektar, ale hmyz musí za to přenášet pyl z květu na květ, protože příroda nechce, aby byly květy zúrodňovány vlastním pylem. Všechny zvláštnosti tvarů, zbarvení, pohybů, vůní a vylučování nektaru ve květech jsou ve službách přenášení pylu s květu na květ, a sice především hmyzem – shrnul kdysi zásadní myšlenku tohoto Sprengelova díla profesor Němec a ještě k tomu dodal: Botanikové tehdy sice pilně počítali tyčinky a plodolisty, popisovali tvary květů, ale pro otázky, jaký to vše, čím se květy vyznačují, má pro jejich úkol význam, nebylo smyslu. Až Charles Darwin v padesátých letech 19. století znovuobjevil zaprášené Sprengelovo dílo a upozornil na jeho vědeckou hodnotu. Jedinečná Darwinova myšlenka, že žádná živá bytost se nemůže po neomezený počet pokolení udržet jen samooplozením, je tedy do značné míry totožná s názorem hladovějícího a dlouho opomíjeného braniborského školního rektora Sprengela.

Zkratka jeho jména v botanické literatuře je C. K. SPRENG.
Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen
Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen