Johann Heinrich Friedrich Link se narodil dne 2. února 1767 v dolnosaském Hildesheimu, zemřel 1. ledna 1851 v Berlíně. Byl to významný německý botanik, systematik, ale i chemik, geolog, přírodovědec.

V letech 1786–89 studoval v Göttingenu medicínu a přírodní vědy, v roce 1792 se stal profesorem přírodních věd na univerzitě v Rostocku. Společně s hrabětem Johannem C. von Hoffmannseggem podnikl v letech 1797–99 přírodovědnou expedici do Portugalska, poznatky z této cesty shrnul v díle Flore portugaise. Po návratu byl jmenován rektorem rostocké univerzity. Na podzim roku 1811 se přestěhoval z Rostocku do Vratislavi, kde byl jmenován profesorem botaniky a chemie na vratislavské univerzitě, společně s F. Heydem zde zastával i funkci ředitele nově vznikající univerzitní botanické zahrady. Ale už v roce 1815 byl povolán na univerzitu do Berlína, kde působil až do konce života. Byl členem Akademie věd (Gesellschaft naturforschenden Freunde), ředitelem královského herbáře a sbírky léčivých rostlin. Věnoval se především morfologii rostlin, ale i jejich systematice a filozofii přírody. Rovněž v Berlíně se stal ředitelem botanické zahrady, jejíž sbírky výrazně rozšířil.

Z jeho nejdůležitějších prací jmenujme například:

  • Ueber Naturphilosophie (1806)
  • Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen (1807)
  • Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse (1829)
  • Elementa philosophiae botanicae (1824)
  • Hortus regius botanicus berolinensis (1827–33)
  • Anatomia plantarum (1843–47)

V botanických citacích se používá zkratka jeho jména ve tvaru LINK, v IPNI je uveden u 3830 záznamů. Popsal celou řadu nových druhů rostlin, jmenujme zde například Crotalaria micans, Cyclamen graecum, Erinacea anthyllis, Ophrys bombyliflora, Ophrys fusca, Potamogeton acutifolius aj.
Poctu mu svými druhovými jmény vzdávají například Ferula linkii, Prosthechea linkiana, Rytidosperma linkii, Tabernaemontana linkii nebo Verbascum linkianum. Byl po něm pojmenován i rod Linkia Pers., Loganiaceae.
Vratislav