Syn.: Lotus corniculatus subsp. major auct. non (Scop.) Hayek, Lotus corniculatus subsp. slovacus Žertová
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus borbasii
Rozšíření: Roste v jižní části střední Evropy, na Moravě, Slovensku, v Maďarsku a Rakousku a na Istrijském poloostrově a severovýchodním pobřeží Jaderského moře. U nás roste pouze na jižní Moravě.
Ekologie: Roste v teplomilných trávnících, v křovinách, v lemech a ve světlinách teplomilných lesů, na vápencích a jiných bazických podkladech. Kvete od dubna do června.
Lotus borbasii
Popis: Vytrvalá, světle zelená bylina vysoká 10–22 cm, lodyha je přímá až vystoupavá, rýhovaná, od báze větvená, listy jsou lichozpeřené, se dvěma páry lístků, dolní pár lístků je přisedlý na bázi listového vřetene, palisty u dospělých rostlin chybějí. Lístky jsou srpovité, kopinaté až obkopinaté, špičaté. Květenstvím je dlouze stopkatý hlávkovitý okolík, nejčastěji se 2–5 květy. Květy jsou citrónově vonné, kalich je zvonkovitý až trubkovitý, kališní cípy jsou delší než kališní trubka, koruna je typicky motýlokvětá, 10–18 mm dlouhá, citrónově žlutá. Lusky jsou podlouhle čárkovité až čárkovité, lysé. Semena jsou kulovitá až ledvinovitá nebo nepravidelně mnohostranná, v počtu 5–20. Neobsahuje kyanogenní glykosidy.
Zaměny: Značně podobný je především běžný štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), se kterým se mohou potkávat na stanovištích. Liší se především listy, které nejsou srpovité.
Ohrožení a ochrana: V Česku je hodnocen jako silně ohrožený (C2r), na Slovensku potenciálně ohrožený (NT), zákonem chráněným druhem je v Maďarsku.
Lotus borbasii
Lotus borbasii
Lotus borbasii
Lotus borbasii
Fotografováno dne 15. 6. 2014 (PR Milovická stráň).