Vinohrady, vinohrady a ještě jednou vinohrady. Na kopci kostelíček se hřbitovem, kousek dál požární zbrojnice a pod ní vinné sklepy, a to hned v několika řadách. A pak vesnička jako malovaná. Málokdo si uvědomuje, že právě toto místo se stalo pro většinu národa symbolem vesnice jihovýchodní Moravy. Mohou za to filmaři, kteří zde natočili několik ve své době úspěšných českých filmů (Plavení hříbat, Bouřlivé víno). Jsme ve Vrbici (domácí, promiňte, samozřejmě „na Vrbici“).
Vrbice
Je-li tato vesnice symbolem jihomoravského vinařského venkova, není snad ani možné očekávat, že by v jejím bezprostředním okolí bylo možné najít lokality s původní přirozenou vegetací. Vše je po staletí intenzivně obděláváno, krajina je značně poznamenána rukou člověka. Přesto zde zůstaly dva ostrovy, které si uchovaly původní botanickou tvářnost. Problémem je však, že nejsou zatím uznány jako území, která by zasluhovala výraznější ochranu, jejich další existence je proto nejistá.
Vrbice
Prvním z nich je místní lesostepní doubrava Hájek. Zjara zde vykvétají rozlehlé koberce dymnivek (Corydalis cava), sasanek (Anemone ranunculoides), trsy křivatců (Gagea lutea), plicníků (Pulmonaria mollis), zapalic (Isopyrum thalictroides), později se objevují snědky (Ornithogalum kochii), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), konvalinka vonná (Convallaria majalis) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Ještě v sedmdesátých letech minulého století zde byl zaznamenán výskyt kruštíku širokolistého (Epipactis helleborine).
Chrástka
Druhou lokalitou je stepní Chrástka. Podzim je zde ve znamení ocúnů (Colchicum autumnale), jaru vévodí koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), později i sasanka lesní (Anemone sylvestris) a kosatec různobarvý (Iris variegata). A ve stejné době, kdy zde začne vykvétat kavyl Ivanův (Stipa pennata), zasvítí na Chrástce i vstavač vojenský (Orchis militaris). V dřívějších letech zde bylo napočítáno asi 30 exemplářů této orchideje, v letošním roce jsme jich nalezli 10 kvetoucích.
Orchis militaris
Nicméně i když zůstanete přímo ve vesnici, najdete v ní spoustu zajímavých druhů rostlin. Na rázovitých střechách vinných sklepů se to hemží mnoha netřesky (Sempervivum tectorum) i rozchodníky (např. Sedum acre, Sedum rupestre, Sedum hybridum), roste tu silně ohrožená tužanka tvrdá (Sclerochloa dura) i ohrožená a v době květu nádherně vonná mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens). Okraje políček malebně lemuje kromě máku vlčího (Papaver rhoeas) i četná ostrožka stračka (Consolida regalis).
Sedum acre
Zdá se vám tento soupis ohrožených druhů překvapující? Jistě! Vždyť nejsme na území žádné přírodní památky, natož pak rezervace! A tak si jen můžeme přát, aby půvab Vrbice ještě dlouho podtrhovala i přítomnost všech těchto druhů rostlin.
Vrbice
Fotografováno v letech 2003 až 2017.