Syn.: Euacer platanoides (L.) Opiz
Česká jména: javor mléčnatý, javor německý (Presl 1846), klenka obecná (Opiz 1852), javor mléč (Kubát 2002)
Slovenská jména: javor mliečny (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Sapindaceae Juss. – mýdelníkovité

Acer platanoides

Rozšíření: Celkové rozšíření zasahuje od Francie po Ural, na sever po Švédsko, Finsko, Norsko, na jih až po Pyreneje, Apeniny a na Balkán, na východ po Kavkaz. U nás roste roztroušeně od nížin až do podhorských poloh v celém území.

Ekologie: Tento druh javoru roste často v suťových a roklinových lesích, občas i v jiných druzích lesů (méně v lužních lesích). Na synantropních stanovištích se velice často vyskytuje v podobě náletových semenáčů (okolo plotů a zdí, dvory, nádraží apod.). Kvete před rašením listů, od dubna do května.

Popis: Strom dorůstající 20–30 m výšky. Má hustou široce vejcovitou korunu, kmen je přímý, borka hustě a mělce podélně brázditá, letorosty červenohnědé. Listy 3–7laločné až –klané, laloky hrubě vykrajovaně zubaté, zářezy celokrajné. Řapík 4–17 cm dlouhý, při utržení mléčící. Květy v koncových chocholících, 5četné, zelenožluté. Plodem je nažka 4–5 cm dlouhá.

Poznámka: Javor mléč snáší polostín, ale vyžaduje bohaté a čerstvě vlhké půdy. Je to velice často používaný druh ve veřejné zeleni, parcích či zahradách. Existují četné kultivary, které se liší vzrůstem, barvou a stavbou listů.

Acer platanoidesAcer platanoides
Acer platanoidesAcer platanoides
Acer platanoides

Fotografováno v říjnu 2005, dubnu a září 2006 (Česko, Praha-Petřín).