Syn.: Cepa paniculata (L.) Moench, Kalabotis paniculatum (L.) Raf., Porrum paniculatum (L.) Moench, Raphione paniculata (L.) Salisb., nom. inval.
České mená: česnek latnatý (Dostál 1989)
Slovenské mená: cesnak metlinatý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium paniculatum

Rozšírenie: Druh s rozsiahlym areálom siahajúcim od Kanárskych ostrovov, severnej Afriky a Európy do Malej a Strednej Ázie. V Európe rastie od Portugalska a Španielska po južné Rusko a západnú Sibír. Na severe zasahuje do stredného Francúzska, Talianska, Maďarska a na Slovensko, kde rastie v najjužnejších oblastiach v blízkosti hranice s Maďarskom pri Svätom Petri, Gbelciach, na Belianskych kopcoch a v Drienčanskom krase. V ČR nerastie. Sekundárne sa vyskytuje i v americkej Kalifornii a juhovýchodnej Austrálii.

Ekológia: Teplomilný druh osídľujúci suché lúky, okraje poľných ciest, čistinky v agátinách a dubinách zvyčajne na piesčitých alebo sprašových pôdach. Kvitne v júni a júli.

Allium paniculatum

Opis: Trváca bylina, geofyt. Cibuľa vajcovitá, bez pacibuliek, ochranná šupina blanitá. Byle priame až vystúpavé, oblé, 25–70 cm dlhé. Listy úzko čiarkovité, ploché alebo žliabkaté, na rube výrazne rebernaté. Paokolíky bez pacibuliek, riedke, guľovité alebo vajcovité, v priemere 35 až 70 mm veľké, listene tulca dva, nerovnaké, 5–14 cm dlhé, končisté. Kvety na 1–7 cm dlhých stopkách, okvetie zvonkovité, lístky obrátene vajcovité až elipsovité, 6–8 mm dlhé, asi 2–4 mm široké, tyčinky kratšie alebo rovnako dlhé ako okvetie, peľnice žlté. Tobolka valcovitá až vajcovitá, asi 5 mm dlhá, mnohosemenná.

Zámeny: Podobný druh Allium oleraceum má v súkvetí pacibuľky.

Ohrozenie a ochrana: V SR kriticky ohrozený (CR) a zákonom chránený druh (§). Chránený druh i v Srbsku.

Allium paniculatumAllium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Foto: 18. 7. 2013 (Slovensko, okolie Hurbanova).