Syn.: Allium acutangulum Schrad.
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium angulosum

Rozšíření: Eurasijský druh, areál zasahuje od východní Francie a severní Itálie přes střední Evropu a Ukrajinu na jihozápad Ruska a západní Sibiř, na jih Evropy proniká na Balkán. V ČR se vyskytuje vzácně v severních, středních a východních Čechách (např. v Polabí) a na jižní a střední Moravě (Dolnomoravský a Hornomoravský úval, Bílé Karpaty aj.). V SR roste na Záhoří, v Podunajské nížině, v Poiplí a ve Východoslovenské nížině.

Ekologie: Roste v nížinách a pahorkatinách na vlhkých až mokřadních loukách, slatinách a travnatých březích řek. Světlomilná rostlina, preferuje střídavě vlhké až mokré, výživné, hluboké, slabě zásadité až kyselé půdy, snáší i zvýšený obsah rozpustných solí. Kvete od července do září.

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 20–60 cm, s podlouhle válcovitou cibulí 0,5–0,75 cm v průměru, nasedající na silný větvený oddenek, obalné šupiny se nerozpadávají. Lodyha přímá, jen dole listnatá, nahoře ostře hranatá. Listy v počtu 4–6, úzce čárkovité, 10–25 cm dlouhé a 1,5–6 mm široké, žlábkovité, na rubu ostře kýlnaté, toulec neopadavý se 2–5 laloky, 1 cm dlouhý. Soukvětím je šroubel (lichookolík) v průměru 2,5–4,5 cm velký, polokulovitý, mnohokvětý. Okvětí zvonkovité, světle červenofialové až bledě červené, zřídka i bělavé, vnější lístky úzce vejčité, člunkovité, vnitřní eliptické, delší než vnější. Tyčinky kratší než okvětí, prašníky zpočátku žluté, později červené, mírně vyčnívající z okvětí. Plodem je vejčitá tobolka, semena černá, 2,0–2,3 mm dlouhá.

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména zánikem mnohých lokalit způsobeným destrukcí a změnou charakteru biotopů. Četné slatinné louky byly v minulosti vysušeny a přeměněny na pole nebo porosty šlechtěných topolů, jiné po ukončení kosení postupně zarůstají křovinami. Část lokalit se nachází ve ZCHÚ. Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), na Slovensku je považován za druh potenciálně ohrožený (NT).

Využití: Cibule, listy i květenství česneku hranatého se používají na Sibiři jako zelenina.

Allium angulosumAllium angulosum
Allium angulosum

Fotografováno v červenci 2003 a 2004 (Česko, Morava, Hornomoravský úval, Záhlinické louky).