Syn.: Pinus bolanderi Parl., Pinus inops Bong., nom. illeg., Pinus macintoshiana P. Lawson
Česká jména: borovice pokroucená (Klika 1953)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Pinus contorta
Rozšíření: Severoamerická borovice, roste v úzkém pásu při pacifickém pobřeží od Aljašky po Kalifornii. Do Evropy ji přivezl D. Douglas v roce 1831.
Ekologie: Pionýrská dřevina, nejčastěji se vyskytuje na stanovištích chudých na živiny, jako jsou písčiny, skály, ale i rašeliniště. Roste od mořského pobřeží až do nadmořských výšek kolem 600 m; je značně odolná vůči zasolení i vůči požárům.
Pinus contorta
Popis: Nízký strom nebo větší keř s křivolakým, často pokrouceným kmenem, dorůstající výšky nejvýš 10(–14) m; koruna bývá nepravidelná a má často deštníkovitý tvar; borka je červenohnědá, nepravidelně rozbrázděná na menší polygonální šupiny. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, jsou (2–)3–6(–7) cm dlouhé, 1,2–1,8 mm široké, tmavozelené, často zakřivené a zkroucené. Samčí šištice se tvoří na jaře na koncích větví; samičí šištice vyrůstají občas v přeslenech, jsou asymetrické, vejcovité, 3–6,5 cm dlouhé, většinou nazpět obrácené, šupiny jsou tmavohnědé, na konci s ostrým výrustkem; dozrávají asi po 18 měsících a otevírají se většinou ihned po dozrání. Semena jsou drobná, hnědá, s křídlem 1–2 cm dlouhým.
Poznámka: Další poddruhy borovice pokroucené jsou Pinus contorta subsp. latifolia, která roste ve ve vnitrozemí, zejména ve Skalistých horách na jih po Colorado, a Pinus contorta subsp. murrayana, jejíž areál leží jižněji, od Oregonu po severní Mexiko.
Pinus contortaPinus contorta
Pinus contorta
Pinus contorta
Pinus contorta
Pinus contorta
Pinus contorta
Pinus contorta
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 8. a 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, NP Pacific Rim).