Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Quinquefoliae Duhamel, podsekce Flexiles (Shaw) P. Landry, série Armandianae Businský
Pinus fenzeliana
Rozšíření: Pinus fenzeliana roste ve středních polohách nejvyšších hor na jihočínském ostrově Hainan a dále roztroušeně na přilehlé pevnině v čínských provinciích Guangxi a Guizhou. Její přesné rozšíření není známo vzhledem k dlouhodobým zmatkům v interpretaci její identity (viz poznámka). Údaje o vyskytu tohoto druhu ve Vietnamu se vztahují k jiným druhům.
Ekologie: Druh se vyskytuje jako příměs v primárních lesních porostech středně vysokých nevápencových horských masivů na přechodu tropického a mírného pásma (s jistotou mezi 19° a 26° sev. š.), kde roste na hřebenech a žebrech ve smíšených porostech, nejčastěji okolo 1000 m n. m. Na ostrově Hainan roste často spolu s Dacrydium pectinatum a místy i s endemickou Pinus orthophylla.
Pinus fenzeliana
Popis: Strom dorůstající výšky 20 až 30 m, s šikmo vzhůru vztyčenými větvemi tvořícími široce vejčitou, později až deštníkovitou korunu; kmen přímý s jemně šupinatou borkou. Výhony tenké, lysé, s primárními šupinami nesbíhavými. Jehlice ohebné, přímé až častěji převislé, ale nikoli ztuha obloukovitě ohnuté, po 5 ve svazku, (8–)12–19 cm dlouhé a 0,5–0,8 mm široké, s nevýraznými řadami průduchů na vnitřních stranách a s pilovitými hranami; pochvy jehlic brzo opadavé. Šišky na větvi šikmo vpřed směřující (polovzpřímené) na krátké a rovné stopce, vejcovité až kuželovitě vejcovité, 5–9(–12) cm dlouhé, otevírající se koncem druhého roku. Apofýzy čerstvě otevřených šišek tmavě žlutohnědé, s předními hranami zdvihnutými až častěji zpět ohnutými, pupek na konci šupiny (terminální). Semena elipsovitá, (8–)10–15 × 5–8 mm velká, se zakrnělým, nefunkčním křídlem (významný diagnostický znak!), pouze 1,5–5(–7) mm dlouhým, lámavým, obvykle ulpívajícím na vlastní semenné šupině, s roztřepeným předním okrajem.
Ohrožení a ochrana: Druh se vyskytuje ve zbytcích primárních lesů v pohořích, která jsou ve spodních i středních polohách již převážně odlesněna. Další využívání horských lesů může vést k postupné degradaci porostů s Pinus fenzeliana, přestože není výběrově kácena. Jedna z reprezentativních populací má zajištěnou ochranu na nejvyšším masivu ostrova Hainan zvaného Wuzhi Shan v rámci národního parku.
Využití: Pinus fenzeliana lze zařadit mezi druhy, které nebyly dosud objeveny pro praktické využití. Ani v lesnictví, ani v okrasném zahradnictví, v domovině, ani ve světě.
Poznámka: Pinus fenzeliana lze označit za druh, jehož interpretace a klasifikace představuje nejzmatenější kapitolu v historii poznávání světových borovic. Od jeho popisu v roce 1931 byl zaměňován nebo spojován celkem s šesti různými, vesměs nepodobnými druhy, zejména však v posledních letech vlivem opakované chybné interpretace jednoho publikačně činného autora. Důvodem všech zmatků byl nedostatečně vyvinutý dokladový vzorek z roku 1929, který se stal jedinou předlohou pro zavádějící popis druhu a nomenklatorickým typem jeho jména a který byl navíc zničen po druhé světové válce ve Vídni. Seznámení veřejnosti se správným pojetím Pinus fenzeliana je i hlavním důvodem zařazení druhu na naše stránky, přestože jde o druh pro naše klimatické podmínky nevhodný i všeobecně ve světě nepěstovaný, i když nesporně zajímavý.
Pinus fenzelianaPinus fenzeliana
Pinus fenzeliana
Pinus fenzeliana
Fotografováno v prosinci 1993 (Čína, ostrov Hainan) a dne 8. 9. 1998 (Čína, Daming Shan v provincii Guangxi).