Syn.: Pinus beardsleyi A. Murray, Pinus craigiana A. Murray, Pinus resinosa Torr., Pinus sinclairiana Carrière, Pinus nootkatensis Manetti ex Gordon
Česká jména: borovice těžká (Dostál 1950, Hejný 1988, Mareček 1999, Kubát 2002)
Slovenská jména: borovica ťažká (Dostál 1950)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Pinus ponderosa
Rozšíření: Původní v západní části Severní Ameriky, od Britské Kolumbie až po Kalifornii a sever Mexika na jihu a na východě po severozápadní Nebrasku. Do Evropy byla přivezena v roce 1827, u nás byla poprvé vysazena v roce 1845 na Sychrově.
Ekologie: Světlomilná dřevina, provází lesy a lesostepi na suchých stanovištích, na kamenitých a písčitých půdách na kyselých horninách, ale i na vápenci a čediči. Na jihu areálu roste společně s Abies concolor a Pinus lambertiana, na severu nejčastěji s Pseudotsuga menziesii var. glauca. Od nížin až do hor, vystupuje až do 3000 m n. m.
Pinus ponderosa
Popis: Statný strom 20–50(–75 m) vysoký, kmen dosahuje až 4 m v průměru. Borka je skořicově hnědá až černohnědá, u starých stromů až 10 cm tlustá, hluboce brázditá, opadávající ve velkých deskách. Koruna je štíhle kuželovitá, hustá, s větvemi přeslenitě umístěnými, vodorovně rozloženými až skloněnými, poměrně krátkými. Letorosty jsou lysé, neojíněné, zelenavě hnědé, později žlutohnědé, pupeny pryskyřičnaté. Jehlice jsou 12–26 cm dlouhé, ve svazečcích nejčastěji po 3, štětkovitě nahloučené na mladých větvičkách, zelené, špičaté, na okraji jemně pilovité, 3 roky vytrvávající, pochvy svazečků jsou až 2 cm dlouhé. Samčí šištice jsou žluté, samičí červené. Šišky jsou jednotlivé nebo v přeslenu po 3–5, přisedlé, podlouhle vejčitě kuželovité, (8–)10–15 cm dlouhé, 3–5 cm široké, další rok po otevření opadavé, štítek je ploše jehlancovitý s přímým kýlem, pupek je silně trnitý.
Využití: V Evropě se vysazuje v parcích, u nás snad nejčastější pěstovaný druh s 3četnými svazky jehlic. Snáší dobře sucho, je odolná i v drsném podnebí. Její dřevo je pevné, podobné borovici lesní, snadno zpracovatelné.
Poznámka: V areálu se rozlišuje několik variet této borovice, např. P. p. var. nana Beissn., var. parryana (Gordon) Rob., var. pendula H. W. Sarg., var. scopulorum Engelm.
Pinus ponderosaPinus ponderosa
Pinus ponderosaPinus ponderosa
Pinus ponderosa
Pinus ponderosa
Pinus ponderosa
Pinus ponderosa
Fotografovali Ladislav Kovář, dne 27. 3. 2010 (Průhonice), Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 15. a 31. 7. a 1. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Lytton, Fort Steele a Bridesville) a Roman Businský, dne 16. 11. 2011 (zámecký park Průhonice).