Syn.: Jacobaea sylvatica (L.) Moench, Moerkensteinia sylvatica (L.) Opiz, Obaejaca sylvatica (L.) Cass.
Česká jména: mörkensteinka lesní (Opiz 1852), starček lesní (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: starček lesný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio sylvaticus
Rozšíření: Evropský druh. Od středního Portugalska po Britské souostroví, střední Norsko, Švédsko a Finsko, na východ po okolí Moskvy, na jih po střední Itálii, země bývalé Jugoslávie a Bulharsko. Zavlečen na Azory a do Severní Ameriky. U nás na většině území s těžištěm v mezofytiku, chybí jen v rozsáhlejších bezlesých oblastech a v oreofytiku ve výškách nad 1000 m n. m. Může být se dřevem zavlékán i do sídel v nelesních oblastech.
Ekologie: Nejčastěji roste na lesních světlinách a v lesních lemech, na pasekách, spáleništích, na otevřených písčinách a komunikačních tělesech, obvykle ale v okolí lesů. Vyhledává polostinná až slunná stanoviště na půdách s dostatkem dusíku. U nás tvoří dvě generace. Rostliny, které vyklíčí už na podzim, přezimují v podobě listové růžice. Kvete od června do září, někdy až do října.
Senecio sylvaticus
Popis: Jednoleté nebo ozimé byliny hustě oděné odstávajícími až pavučinatě vlnatými chlupy s příměsí velmi krátkých žláznatých trichomů. Lodyha přímá, rýhovaná, nejčastěji 20–45 cm dlouhá, alespoň nahoře větvená, plná, později dutá. Lodyžní listy v obrysu podlouhlé nebo obvejčité, dolní lyrovitě peřenodílné, přisedlé nebo krátce řapíkaté, zpravidla shloučené v dolní části lodyhy a za květu zasychající, střední a horní lodyžní listy lyrovitě peřenosečné, přisedlé, na bázi ouškaté, koncový úkrojek zřetelně delší než největší úkrojky postranní. Úbory 5–6 mm v průměru, v počtu 15–50, skládající rozvolněný mnohoramenný vrcholík, zákrov 7–9 mm dlouhý, úzce válcovitý, zákrovních listenů 13, listeny zákrovečku zdéli 1/5 délky zákrovu, přitisklé, řidčeji odstálé. Okrajové jazykovité květy v počtu obvykle 8–9, s ligulou asi 15 mm dlouhou, záhy po rozkvětu nazpět ohrnutou, žlutou. Plodem je hustě chlupatá, rýhovaná nažka se špinavě bílým chmýrem.
Poznámka: Velmi proměnlivé jsou úkrojky čepele listu, jejich tvar, vzájemné postavení a přítomnost přízemní listové růžice.
Senecio sylvaticusSenecio sylvaticus
Senecio sylvaticus
Fotografováno dne 10. 9. 2011 (Krkonoše).