Mezi Benešovem a Vlašimí najdeme nevelký, avšak malebný barokní zámek Jemniště. Součástí jeho areálu je i zámecký park.
Jemniště
První zmínky o jemnišťském parku pocházejí z doby kolem roku 1725. Byl společně se zámkem založen na popud hraběte Františka Adama z Trauttmansdorffu, a to podle návrhu významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky (1674–1766). Zámek sloužil jako reprezentační letní sídlo. Původně se v okolí budovy nacházela pravidelná francouzská zahrada, avšak v sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století rozšířil hrabě Heinrich von Rottenhan zahradu i o krajinářský park se třemi rybníky.
Jemniště
V roce 1868 koupil jemnišťské panství Zdeněk ze Šternberka a Šternberkové pak vlastnili zámek až do roku 1943, kdy jim byl nacisty zkonfiskován. Do vlastnictví Šternberků se zámek vrátil až v roce 1995.
Jemniště
Dnes se celý zámecký areál rozkládá na ploše 14 hektarů. Při vstupu do zámku zaujme poměrně velký a pravidelně řešený čestný dvůr s benátskou kašnou a zimostrázovou obrubou se sloupovitými zeravy a tisy. U jižního křídla zámku je i malebné giardinetto s kašnou, broderií, trvalkovými záhony a subtropickými rostlinami v přenosných nádobách. Za zámkem potom objevíme rozsáhlý parter s růžemi a trvalkami, na který navazuje přírodní park s pseudogotickou kapličkou Panny Marie. V parku místy najdeme i pestré záhony s trvalkami, zajímavá je koncepce skalky a vřesoviště. U zámecké budovy se nachází i voliéra, v dolní části parku byl zřízen také ZOO koutek. V oddělené části parku si můžeme povšimnout i zámeckého zahradnictví.
Jemniště
K nejkrásnějším dřevinám zdejšího zámeckého parku patří zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), některé duby (např. Quercus robur ´Concordia´, Quercus alba), ambroň západní (Liquidambar styraciflua), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), cypřišek (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), pyramidální habr (Carpinus betulus ´Pyramidalis´), mohutný buk (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), východoasijské jabloně (Malus toringo) a jiné. Půvabná je i alej starých lip u zámku.
Jemniště
Současný majitel zámku dbá o údržbu i doplňování sortimentu rostlin v celém zámeckém areálu, nelze přehlédnout řadu nově vysázených stromů, keřů i trvalek. Tvář v posledních letech výrazně mění i parter za zámkem.
Jemniště
Fotografováno dne 26. 7. 2009.