Syn.: Pneumonanthe asclepiadea (L.) F. W. Schmidt, Coelanthe asclepiadea Don, Dasystephana asclepiadea (L.) Borkh.
Česká jména: hořepník tolitový (Presl 1819), hořepník tolitovitý (Opiz 1852), hořec tolitový (Čelakovský 1879), hořepník tolitovitý (Dostál 1989)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentiana asclepiadea

Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy, od východních Pyrenejí po pohoří Balkánu a Malé Asie, na sever zasahuje až do Západních Karpat, Hrubého Jeseníku a Krkonoš (v obou posledně jmenovaných oblastech však zřejmě není původní).

Ekologie: Roste ve vlhčích horských lesích a lesních lemech, stejně jako na světlých loukách, také podél cest, v pásmu od pahorkatin až do subalpínského stupně. Kvete od července do září.

Popis: Vytrvalá bylina se zdřevnatělým oddenkem, 30–80 cm vysoká, na stinných stanovištích je její lodyha obloukovitě převislá, listy jsou rozloženy po stranách do dvou řad a květy vyrůstají jen na svrchní straně, na slunci je lodyha přímá, listy křižmostojné a květy vykvétají v úžlabí listů v horní části lodyhy a jsou světle modré, vzácně však i bílé nebo narůžovělé.

Ohrožení a ochrana: Hořec tolitovitý je z hlediska ohrožení řazen k ohroženým druhům naší květeny (C3), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§3).

Gentiana asclepiadeaGentiana asclepiadea
Gentiana asclepiadea
Gentiana asclepiadea
Gentiana asclepiadea

Fotografovali Ladislav Hoskovec, od 13. 7. do 7. 9. 2003 (Česko, Hrubý Jeseník, Karlov), a Tomáš Mrázek, dne 7. 9. 2007 (bělokvětý exemplář – Krkonoše).