Syn.: Plantago concinna Salisb., Plantago media subsp. stepposa (Kuprian.) Soó, Plantago stepposa Kuprian.
Česká jména: jitrocel prostřední (Presl 1819), jitrocél prostřední (Presl 1846), jitrocel prostřední (Opiz 1852, Sloboda 1852), jitrocél prostřední (Čelakovský 1879), jitrocel prostřední (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: jitrocel prostřední, ranocel, kolocier, skorocel, jitrocel, menší kolocier, babka (Reuss 1853), skorocel prostredný (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Plantago media

Plantago media

Rozšíření: Jako eurasijský druh se vyskytuje téměř v celé Evropě, chybí v jižním Řecku a na části Pyrenejského poloostrova. Na severu zasahuje až k polárnímu kruhu, na východě zasahuje přes Zakavkazsko ke Kaspickému moři, dále k Altaji a přes Sibiř až do Poamuří, částečně jako subsp. urvilleana. V Severní Americe a na Novém Zélandu je nepůvodní. U nás roste roztroušeně až hojně od nížin do podhůří, v teplých polohách roste častěji.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, travnatých plochách, zvláště v obcích, dále pak na mezích, v křovinatých stráních a podél cest. Je houževnatý, snáší sešlap. Kvete od června do října.
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející přízemní listovou růžici. Stvoly jsou přímé, pevné, v počtu 3–7 na růžici, vysoké 10–30 cm. Listy jsou k zemi přitisklé nebo vystoupavé, řapíkaté, zvláště v mládí hustě stříbřitě chlupaté. Jsou eliptické, vejčité či obvejčité, světle zelené, s výraznou souběžnou žilnatinou. Květy jsou drobné, podepřené listeny, rozčleněné na kalich a korunu, nenápadně zbarvené. Husté klasovité květenství se po odkvětu znatelně prodlužuje. Tyčinky jsou nápadné, značně přesahující květní plátky, růžové. Plodem je tobolka, drobná semena jsou hnědá.
Variabilita: Kromě běžného nominátního poddruhu u nás vzácně až roztroušeně v teplejších oblastech vyskytuje jitrocel prostřední dlouholistý (Plantago media subsp. longifolia), který má listy přízemní růžice vystoupavé až přímé (nikoli k zemi přitisklé), jejich čepel je užší, s delším řapíkem než u nominátního poddruhu.
Ohrožení a ochrana: Poddruh P. media subsp. longifolia je zařazen mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b).
Poznámka: Někdy je též považován za léčivou rostlinu.
Plantago mediaPlantago media
Plantago media
Fotografováno v září 2007 (Praha-Krč).