Syn.: Achillea cuneifolia Lam., Achillea herba-rotta All., Achillea morisiana Rchb., Achillea nana Lam., nom. illeg., Ptarmica erba-rotta (All.) DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea erba-rotta
Rozšíření: Pravděpodobně alpsko-apeninský druh, v této oblasti se rozlišují tři poddruhy. Dříve bylo v rámci tohoto druhu rozpoznáváno podle habitu a tvaru listů poddruhů až šest, dva z nich se uváděly z Alp i Apenin, jeden jen z Alp, dva výhradně z Apenin, jeden taxon dokonce až z hor Řecka (tuto koncepci najdeme ještě v díle Flora Europaea). Podle novějšího pojetí se nominátní subspecie (na našich snímcích) vyskytuje jen v jižní části Západních Alp na italsko-francouzském pomezí, druhý poddruh A. e. subsp. moschata roste v pásu od Savojských Alp až po Nízké Taury, třetí poddruh A. e. subsp. rupestris je apeninský.
Ekologie: Roste na horských skalnatých a kamenitých svazích, na nezapojených alpínských trávnících, rovněž ve zpevněných sutích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 3000 m.
Achillea erba-rotta
Popis: Vytrvalá bylina polštářovitého habitu, s lodyhou vystoupavou až přímou, jen řídce chlupatou nebo lysou, 5–20 cm dlouhou. Listy jsou v obrysu vejčité až kopisťovité, u nominátního poddruhu jen v horní části zubaté, u subsp. rupestris jsou listy celokrajné, u subsp. moschata peřenosečné. Květenství tvoří chocholík složený z 3–15 úborů; zákrov dosahuje 5–6 mm v průměru, zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, 2,5–4 mm dlouhé, s hnědým okrajem; liguly jsou obvejčité, 4–5 mm dlouhé, bílé, trubkovité květy nažloutlé či bělavé. Plodem je nažka.
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, úpatí Argentery, Lagarot di Lourousa).