Syn.: Achillea banatica Kit. ex DC., Achillea bulgarica (Degen et Urum.) Ujhelyi, Achillea doerfleri Hayek, Achillea smithii Hayek
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea crithmifolia
Rozšíření: Pochází z jihovýchodní Evropy, těžiště areálu leží na Balkáně, zasahuje i do Rumunska, Maďarska a na jižní Slovensko. Druhotný výskyt byl zjištěn z řady dalších evropských zemí. V ČR byl nalezen na několika místech ve středních a jižních Čechách – na některých lokalitách se objevil pouze přechodně, ale stále se vyskytuje ve Středním Povltaví.
Ekologie: Přirozeným stanovištěm jsou výslunné suché stepní trávníky a skalní terásky. Zavlékán bývá zejména s obilím.
Achillea crithmifolia
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým šikmým oddenkem, z něhož vyrůstá většinou několik lodyh a sterilních listových růžic; lodyhy jsou přímé, 25–50(–70) cm vysoké, většinou nevětvené, řídce vlnatě chlupaté. Přízemní listy z růžic jsou řapíkaté, obvykle 3krát peřenosečné, až 20 cm dlouhé a 1,5–4(–7,5) cm široké, s nápadně jemnými úkrojky; dolní lodyžní listy jsou krátce řapíkaté, ostatní přisedlé a ouškaté, jejich čepel je obvykle 2krát peřenosečná, střední jsou 2,2–12,5 cm dlouhé a 0,7–3(–4) cm široká, vlnatě chlupatá, později na líci olysalá, s žlázkami v mělkých jamkách; listové vřeteno je nezubaté. Početné úbory tvoří chocholičnatou latu o průměru 5–13 cm; zákrov je vejcovitý, 3–4 mm dlouhý a 2–3 mm široký, zákrovní listeny jsou eliptické, řídce přitiskle chlupaté, olysávající, na okraji často s blanitým lemem; jazykovitých květů bývá obvykle 5, samičích, s ligulou 1–1,6 mm dlouhou, bledě žlutou, trubkovité květy jsou oboupohlavné, bělavé. Plody jsou stlačené nažky 0,9–1,3 mm dlouhé, chmýr chybí.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen do červeného seznamu flóry Slovenska (2015), ale chybějí bližší informace o jeho ohrožení (DD), je zde i úředně chráněn. Zákon chrání tento řebříček i v Maďarsku.
Achillea crithmifolia
Achillea crithmifolia
Achillea crithmifolia
Fotografováno dne 8. 6. 2015 (Srbsko, Djerdap, Brnjica).