Syn.: Senecio fluviatilis Wallr.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio sarracenicus
Rozšíření: Druh s eurasijským areálem rozšířený od Britských ostrovů (Irsko) a severovýchodní Francie (jihozápadní hranice rozšíření podél řeky Moselle) přes střední a východní Evropu do západní Sibiře, na jih zasahuje na území bývalé Jugoslávie, na sever po Holandsko, Dánsko a Pobaltí. V ČR v Polabí od Hradce Králové po Děčín, v Povltaví, Pojizeří, dolním Podyjí, Hornomoravském úvalu, středním Pobečví aj., na Slovensku roste od Záhorské nížiny po dolní Pohroní.
Ekologie: Starček poříční je světlomilný, roste v bylinných lemech nížinných řek, v přirozených i antropicky ovlivňovaných lemových společenstvech zaplavovaného pobřeží řek a potoků, vzácněji i stojatých vod (starých ramen a tůní), často v kontaktu s rákosinami a porosty vysokých ostřic, od nížin do podhůří. Nitrofilní druh, vyhledává vlhké, občas zaplavované půdy, písčité i hlinité. Kvete od začátku srpna do října.
Popis: Vytrvalá statná bylina dorůstající výšky 60–200 cm, s krátkým dužnatým oddenkem a výběžky až 60 cm dlouhými. Lodyha přímá, někdy větvená, v dolní části pýřitá, nahoře lysá, celá hustě olistěná, někdy načervenalá. Listy nečleněné, elipticky až podlouhle kopinaté, lysé, dolní 10–20 cm dlouhé, 2–4 cm široké, na bázi klínovitě přisedlé, okraj listů hustě drobně zubatý, ostře zahnuté zoubky směřující kupředu, horní lodyžní listy o něco menší než dolní, listeny mnohem menší. Květenství tvoří úbory o průměru 1–3 cm uspořádané v bohaté chocholičnaté latě. Zákrovy řídce plstnaté, 5–8 mm dlouhé, zákrovečky ze 3–5 listenů, nanejvýš do ½ zákrovu, listeny na špičce černé, květy zlatožluté, okrajových jazykovitých květů (6–)7–8, dlouhých 8–12 mm. Plody jsou hnědé nažky 3–4 mm dlouhé, chmýr 3krát delší než nažka.
Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména změnami a destrukcí vhodných biotopů (regulace vodních toků spojená s likvidací břehových porostů, zavážení slepých ramen a poříčních tůní). I když se jedná o konkurenčně silný druh, jeho stanoviště jsou potencionálně ohrožena vysoce expanzivními invazními druhy, především křídlatkami (Reynoutria sp.). Část lokalit se nachází ve ZCHÚ. Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), na Slovensku je považován za druh potenciáně zranitelný (NT).
Senecio sarracenicusSenecio sarracenicus
Senecio sarracenicusSenecio sarracenicus
Senecio sarracenicus
Fotografováno v září 2004 (Hornomoravský úval – Záhlinické louky).