Syn.: Cerastium brachypetalum subsp. tenoreanum (Ser.) Soó, Cerastium pilosum Ten.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium tenoreanum
Rozšíření: Roste v Evropě, ostrůvkovitě na Apeninském a Balkánském poloostrově, dále na sever v jižní a jihovýchodní části střední Evropy, odkud zasahuje severní okraj areálu na Moravu. U nás se donedávna soudilo, že roste jen velmi vzácně na Břeclavsku. Nové nálezy a revize herbářových položek ukázaly, že je tento rožec hojnější, byť jde stále o rostlinu vzácnou, pravděpodobně však ne kriticky, spíše silně ohroženou. U nás roste v nejteplejších oblastech; vzácně roste na jižní Moravě na Břeclavsku a na jihu Bílých Karpat, kde je považován za původní; ojediněle roste i jinde, např. ve středních Čechách. Vzhledem k obtížnějšímu určování nejsou další nálezy vyloučeny.
Ekologie: Roste na suchých travnatých místech, na okrajích světlých lesů. Kvete od dubna do května.
Cerastium tenoreanum
Popis: Jednoletá, štíhlá, šedavě zelená, hustě měkce chlupatá a nežlaznatá bylina vysoká 15–40 cm. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, jednoduchá, častěji však větvená, nahoře přitiskle šedavě chlupatá. Celokrajné listy jsou vstřícné, přisedlé, hustě šedavě přitiskle chlupaté, podlouhle vejčitého až eliptického tvaru. Vidlany jsou řídké, s dlouhými, hustě přitiskle chlupatými větvemi, květní stopky jsou 2–3krát (u primárního květu až 5krát) delší kalicha, hustě přitiskle nebo nejvýše velmi málo poodstále chlupaté. Všechny listeny jsou bylinné, chlupaté. Kališní lístky jsou kopinaté, blanitě lemované, pýřité, často žláznaté, nežlaznaté chlupy daleko přesahují špičku kališních lístků. Korunní lístky jsou bílé, dvouklanné, většinou o něco kratší kališních, na bázi jsou brvité. Čnělek je pět, tyčinek je deset. Tobolky jsou dlouhé asi 6–8 mm, obsahují drobná hnědá semena.
Záměny: Nejpodobnější je nežlaznatá varieta rožce krátkoplátečného (Cerastium brachypetalum), která je odstáleji chlupatá a její odlišení od rožce Tenoreova je poněkud obtížnější. Obvyklá forma rožce krátkoplátečného má též žlaznaté chlupy a odliší se přinejmenším pod lupou podstatně snadněji. Dalším podobným druhem je rožec klubkatý (C. glomeratum), který má květní stopky zřetelně kratší a květenství je tudíž klubkatě stažené, to však nemusí být dobře odlišitelný znak na počátku kvetení. Představitelná je též záměna za rožec obecný luční (C. holosteoides subsp. triviale), který je tmavěji zelený, s odstále chlupatými lodyhami. Méně pravděpodobná je záměna za rožec lepkavý (C. glutinosum) a jemu podobné druhy, které jsou celkově menší a dále jim chybí nápadně dlouhé nežlaznaté chlupy na kalichu.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam květeny ČR zařazuje tento rožec do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku potenciálně ohrožený druh (NT).
Cerastium tenoreanum
Cerastium tenoreanum
Cerastium tenoreanum
Cerastium tenoreanum
Cerastium tenoreanum
Cerastium tenoreanum
Fotografováno ve dnech 26. 4. 2015 (Záboří nad Labem) a 9. 5. 2014 (u Janohradu).