Syn.: Cerastium alpinum var. glutinosum W. D. J. Koch, Cerastium alpinum subsp. kochii auct. non Wettst., Cerastium alpinum subsp. lanatum auct. non (Lam.) Asch. et Graebn., Cerastium alpinum subsp. lanatum auct. non (Lam.) Simk., Cerastium alpinum var. lanatum auct. non (Lam.) Hegetschw., Cerastium alpinum var. villosum (Baumg.) Graebn. et Correns, Cerastium lanatum auct. non Lam., Cerastium lanatum f. furkotense Zapał., Cerastium lanatum b) kopense Zapał., Cerastium lanatum f. macranthum Stoj. et T. Georgiev, Cerastium lanatum f. rotundifolium Schur, Cerastium tatrense Zapał., Cerastium villosum Baumg.
Česká jména: rožec vlnatý (Dostál 1950)
Slovenská jména: rožec vlnatý (Goliašová et Michalková 2012)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium eriophorum
Rozšíření: Roste ve Východních Alpách, v celém karpatském oblouku (od Slovenska po Rumunsko) a na Balkánském poloostrově. Na Slovensku roste nejčastěji ve Vysokých Tatrách, roztroušeně v Belianských Tatrách a vzácněji v Západných Tatrách.
Ekologie: Horský druh, osidlující zejména vlhčí, skeletovité, humózní substráty na zvětrávajících skalních stěnách nebo na stabilizovaných sutinách, na vápenci, dolomitu nebo mylonitových horninách. Upřednostňuje osluněná, silně vyfoukávaná stanoviště v subalpínském až subniválním stupni. Kvete od konce června do začátku září.
Cerastium eriophorum
Popis: Vytrvalá bylina s tenkým dřevnatějícím kořenem, často vytvářející polštářovité porosty. Přízemní sterilní výběžky krátce chlupaté nebo dlouze hustě bělovlnaté až vatovitě plstnaté. Lodyhy tenké, nevětvené, (3,5–)5,5–13(–15) cm vysoké, vystoupavé nebo vzpřímené, krátce odstále chlupaté až hustě chlupaté nežláznatými chlupy. Listy sterilních výběžků kopinaté až úzce obvejčité, na koncích výběžků bělovlnaté; lodyžní listy přisedlé, podlouhlé až elipsoidní, na vrcholu tupé, hustě dlouze chlupaté (alespoň na bázi a na okrajích) s vtroušenými nebo ojedinělými žláznatými chlupy, střední lodyžní listy 10–14 mm dlouhé, 3–5 mm široké. Nejspodnější (primární) listeny bylinné, na vrcholu špičaté, úzce kopinaté až elipsovité, 6–11 mm dlouhé, 3–5 mm široké, po obou stranách vlnaté; listeny vyšších řádů úzce kopinaté, s blanitým lemem a vrcholem, na vnější straně vlnaté, na vnitřní holé. Soukvětí vrcholové, 1–3květé. Stopky květů 7–20 mm dlouhé, hustě dlouze, odstále chlupaté nežláznatými chlupy, pod kalichem chlupy vlnaté. Kališní lístky úzce kopinaté, špičaté, s blanitým lemem a vrcholem, 6–9 mm dlouhé, 1–2 mm široké, na vnější straně roztroušeně až dlouze nežláznatě chlupaté. Korunní lístky 11–12 mm dlouhé, 7–9 mm široké, bílé, se zářezem 2–3 mm hlubokým. Tobolky úzce válcovité, v horní části mírně zakřivené, 11–12 mm dlouhé, 3–5 mm široké, zelenohnědé. Semena 1,3–1,7 mm dlouhá, tmavě skořicově hnědá.
Cerastium eriophorum
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh hodnocen jako potenciálně ohrožený (NT).
Poznámka: Rožec vlnatý patří do složitého arkto-alpinského komplexu rožce alpinského (Cerastium alpinum), který zahrnuje několik druhů různých ploidních úrovní. Jednotlivé druhy se mohou mezi sebou křížit a vytvářet hybridní roje. Cerastium eriophorum je tetraploidní druh, charakteristický vlnatým oděním, zejména na mladých listech sterilních výhonků. Dlouho byl ve středoevropské literatuře udáván pod jménem Cerastium lanatum Lam., což je ale jiný, oktoploidní druh. Na území Slovenska byl zaznamenán i oktoploidní rožec alpinský (Cerastium alpinum), který se liší žláznatým oděním horní části lodyh a květních částí, ani mladé listy nejsou u tohoto druhu vlnatě chlupaté. Rostl na Babej hore, nyní se zde vyskytuje pravděpodobně pouze na polské straně těsně za slovenskou státní hranicí.
Cerastium eriophorumCerastium eriophorum
Cerastium eriophorum
Fotografovali Jan Prančl a Tomáš Figura, dne 25. 6. 2012 (Rumunsko, Transylvánie, pohoří Hăşmaş).