Syn.: Carduus edulis (Nutt.) Greene, Cirsium hallii (A. Gray) M. E. Jones, Cnicus edulis (Nutt.) A. Gray, Cnicus hallii A. Gray
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium edule
Rozšíření: Nepříliš rozsáhlý areál se nachází podél pacifického pobřeží Severní Ameriky na jihozápadě Aljašky, v kanadské Britské Kolumbii, a dále v USA ve státech Washington a Oregon.
Ekologie: Provází světlé lesy, lesní okraje a paseky, ale i mezické a vlhké louky až do subalpinského stupně, od hladiny moře do nadmořských výšek 2400 m.
Popis: Dvouletá nebo víceletá monokarpická, velmi statná bylina, vysoká 20–350 cm; lodyha z kůlového kořene vyrůstá většinou jen jediná, jednoduchá nebo v horní polovině větvená, vlnatá, někdy pavučinatá až olysalá. Listy jsou střídavé, nejdolejší křídlatě řapíkaté až přisedlé, za květu odumírající, ostatní přisedlé, čepel je podlouhlá, eliptická až obkopinatá, 5–50 cm dlouhá a 1–10 cm široká, plochá až nebo mírně zvlněná, oddáleně zubatá až peřenodílná, na okraji osténkatá až ostnitá, na líci zpravidla vlnatá dlouhými vícebuněčnými chlupy, někdy navíc pavučinatá, zřídka olysalá, na rubu olysalá nebo řídce vlnatá; úkrojků 5–10, čárkovitých až široce trojúhelníkovitých; ostny jsou 3–10 mm dlouhé. Úbor jediný nebo jsou úbory po několika přisedlé ve svazečcích; zákrov je úzce vejcovitý, zvonkovitý nebo až polokulovitý, 1,5–3,5 cm dlouhý a 1,5–4 cm široký, řídce až hustě vlnatý jednoduchými trichomy; zákrovní listeny tvoří 4–8 řad, jsou čárkovité, vnější bývají i osténkatě zpeřené a jejich pichlavá špička směřuje šikmo vzhůru nebo do stran; koruna je nálevkovitá, (1,5–)1,8–2,2(–3,3) cm dlouhá, nachová, vzácně bílá nebo růžová. Nažky jsou tmavohnědé, 3,5–6,5 mm dlouhé; chmýr je 1–2 cm dlouhý, péřitý.
Poznámka: Pcháč Cirsium edule je v areálu velmi proměnlivý, přičemž lokální populace mohou být víceméně jednotné; za část této proměnlivosti zřejmě může dosti hojná hybridizace, zejména s druhem Cirsium brevistylum.
Cirsium eduleCirsium edule
Cirsium edule
Cirsium edule
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Manning Provincial Park).