Syn.: Carduus megacephalus A. Nelson, Carduus undulatus Nutt., Cirsium megacephalum (A. Gray) Cockerell ex Daniels, Cnicus undulatus (Nutt.) A. Gray
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium undulatum
Rozšíření: Pcháč s velkým areálem v Severní Americe. Roste v Kanadě od Britské Kolumbie po Manitobu, směrem na jih zabírá široký pruh na západě USA od hranic s Kanadou až po Kalifornii a Texas, přesahuje i do Mexika.
Ekologie: Vyskytuje se v prériích, polopouštních křovinách i řídkých borových a jalovcových porostech, místy vstupuje i na ruderální stanoviště; roste výhradně v klimaticky výrazně kontinentálních územích. Vystupuje až do nadmořských výšek 2600 m.
Cirsium undulatum
Popis: Vytrvalá, hluboko kořenící bylina, dorůstá výšky 20–230 cm; lodyhy vyrůstají zpravidla po několika, jsou přímé nebo vystoupavé, jednoduché nebo jen v horní polovině chudě větvené, hustě pavučinaté. Listy jsou střídavé, nejdolejší jsou křídlatě řapíkaté, za květu někdy ještě přítomné, ostatní přisedlé, čepel je podlouhlá, eliptická až vejčitá, 10–40 cm dlouhá a 1–10 cm široká, na okraji nápadně zvlněná, oddáleně zubatá až laločnatá, na okraji s žlutými ostny, na líci hustě šedoplstatá, na rubu tence plstnatá; ostny jsou 2–12 mm dlouhé. Úborů může být v květenství až 10, obvykle tvoří chocholík; stopky úborů mohou dosahovat až 25 cm; zákrov je vejcovitý až polokulovitý, 2,5–4,5 cm dlouhý a 1,5–4,5 cm široký; zákrovní listeny tvoří 8–12 řad, jsou vejčité až kopinaté, uprostřed s lepkavým proužkem a rozestálými trny, vnitřní mnohdy bez trnů; koruna je nálevkovitá, 2,4–5 cm dlouhá, růžová až nachová, vzácně bílá. Nažky jsou světle nebo tmavě hnědé, 6–7 mm dlouhé; chmýr je 2–3,8 cm dlouhý, péřitý.
Cirsium undulatumCirsium undulatum
Cirsium undulatum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 24. 7. a 1. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Radium Hot Springs a Osoyoos).