Cirsium heterophyllum × Cirsium oleraceum
Syn.: Cirsium cynaroides Griseb., Cirsium inerme Link, Cnicus cynaroides Willd., Cnicus inermis Willd., Eriolepis lanigera Cass.
Česká jména: pcháč příbuzný (Dostál 1950)
Slovenská jména: pichliač príbuzný (Dostál 1950)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium ×affine
Rozšíření: Areál odpovídá průniku areálů rodičovských druhů – pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum) a pcháče zelinného (Cirsium oleraceum). Roste v Pobaltí, severní části evropského Ruska a v horách střední Evropy. Mohl by se teoreticky vyskytovat i v západních Pyrenejích. U nás se vyskytuje zejména v oreofytiku pohraničních pohoří a Českomoravské vysočiny, odkud zasahuje i do přilehlého mezofytika. Izolovaně zaznamenán ve Džbánu a Rožďalovické tabuli. Patří spíše mezi vzácnější křížence pcháčů; ačkoli se rodičovské druhy v našich horách (s výjimkou Beskyd) setkávají dosti často, k hybridizaci dochází jen ojediněle.
Ekologie: Druh vyšších poloh s výskytem obou rodičů. Preferuje světlejší stanoviště na vlhčích, živinami bohatých půdách.
Cirsium ×affine
Popis: Vytrvalá, statná, často přes 1 m vysoká bylina s tenkými kořeny. Lodyha je po celé délce oddáleně listnatá, řídce pavučinatá, nahoře až plstnatá. Listy jsou velké, peřenolaločné až peřenodílné, členěné jen v horních 2/3, hrubě zubatou ouškatou bází přisedlé, na rubu plstnaté, postranní úkrojky kolmo až pod úhlem 60° k ose listů postavené. Úbory jsou větší, na vrcholu lodyhy jednotlivé nebo po několika nahloučené, podepřené několika listeny, zákrovní listeny jsou zelené nebo na vrcholu slabě fialově naběhlé. Koruna je krémově bílá až špinavě růžová.
Cirsium ×affineCirsium ×affine
Cirsium ×affine
Cirsium ×affine
Cirsium ×affine
Cirsium ×affine
Fotografováno dne 12. 7. 2013 (Krkonoše).