Syn.: Cirsium pauciflorum (Waldst. et Kit.) Spreng. non Lam., nom. illeg.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Cirsium waldsteinii
Rozšírenie: Európsky druh, ktorého výskyt je obmedzený na juhovýchodné Alpy (Rakúsko a Slovinsko), pohoria severného Balkánu (Dinaridy až po Srbsko). V Karpatoch chýba v západnej časti, centrum rozšírenia má v rumunských Karpatoch, odkiaľ cez Ukrajinu zasahuje okrajovo do Poľska a na Slovensko.
V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje v pohraničnom hrebeni Bukovských vrchov, kde je známy z o čosi viac ako desiatich lokalít.
Ekológia: Vyskytuje sa vo vysokobylinných horských nivách, v lemových spoločenstvách lesných okrajov, na lesných svetlinách, pozdĺž vodných tokov. Vyžaduje vlhké, humusovité, minerálne bohaté pôdy v horskom stupni. Na Slovensku s veľmi úzkou výškovou amplitúdou od 1100 do 1192 m n. m., veľmi vzácne nižšie. Kvitne v júli až auguste.
Cirsium waldsteinii
Opis: Trváca, statná a nápadná rastlina vysoká 50–150 cm. Podzemok hrubý, šikmý. Byľ priama, hrubá, jednoduchá alebo slabo rozkonárená, ryhovaná, pavučinovito vlnatá, po celej dĺžke olistená, hore často ovisnutá. Prízemné listy veľké, široko vajcovité, s dlhou stonkou, dolné byľové s krátkou stonkou. Úbory na konci byle nakopené po 3–8, ± ovisnuté, listene vajcovito kopijovité, vnútorné čiarkovito kopijovité, s odstávajúcim vrcholom, prostredné bez ostňov, vonkajšie často ostnaté, koruna 20–25 mm dlhá, purpurová. Plod je nažka.
Ohrozenie a ochrana: Druh – vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje – nie je priamo ohrozený ľudskými aktivitami. Ohrozenie môže predstavovať zarastanie niektorých lokalít a aj málopočetnosť niektorých populácií. Pichliač Waldstainov je na Slovensku zaradený medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy.
Poznámka: V slovenskej flóre predstavuje východokarpatského migranta.
Cirsium waldsteiniiCirsium waldsteinii
Foto: 22. 7. 2008 (Slovensko, Bukovské vrchy).