Syn.: Carduus pannonicus L. f.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium pannonicum
Rozšíření: Roste především v jihovýchodní Evropě, na severu zasahuje do Čech a do jižního Polska. Souvisle se vyskytuje v Panonské nížině a v Karpatech, na jihu zasahuje do severní Itálie a na Balkán. Izolovaně roste v jižní Itálii a ve Středoruské vrchovině. U nás roste roztroušeně od nížin do pahorkatin, v Čechách především v Labském středohoří a v Českém krasu, na Moravě je hojný v Bílých Karpatech, Hustopečské pahorkatině a Vsetínské kotlině.
Ekologie: Roste na teplých výslunných stráních, na mezích, v lemech teplomilných doubrav, na bázemi bohatých půdách. Kvete od května do července.
Cirsium pannonicum
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 40–100 cm, která vytváří přízemní růžici listů. Lodyha je přímá, olistěná zpravidla jen ve spodní polovině. Listy jsou bylinné, měkké, většinou celistvé, na okraji jemně vykrajované a měkce ostnité, světle zelené, podlouhlé nebo kopinaté. Úbory jsou jednotlivě na koncích lodyh nebo na koncích dlouhých větví, kterých bývá 2–3(–5). Zákrov je víceřadý, vejcovitý, čárkovité zákrovní listeny jsou krátce měkce ostnité. Květy jsou trubkovité, s nachově zbarvenou korunou. Nažky jsou světlé, zakončené péřitým chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Pcháč panonský je u nás hodnocen jako ohrožený druh (C3). Zákonem chráněn je v Polsku.
Cirsium pannonicumCirsium pannonicum
Cirsium pannonicum
Fotografováno dne 8. 6. 2010 (PR Drahy).