Syn.: Lotus praetermissus Kuprian., Lotus ciliatus Ten., Lotus gracilis Waldst. et Kit. ex Willd.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Lotus angustissimus
Rozšírenie: Druh sa vyskytuje od Portugalska a Španielska na západe, v južnom Francúzsku, na talianskych ostrovoch Sardínia a Sicília, ďalej na Balkáne, v Turecku a v štátoch bývalej Juhoslávie, odkiaľ zasahuje na sever do Maďarska, v Rumunsku a Bulharsku, na východ na Ukrajinu. Izolovaný výskyt je udávaný z Britských ostrovov. V Ázii sa vyskytuje na Blízkom východe v Izraeli, Libanone, Sýrii, Iráne, ďalej v Arménsku, Azerbajdžane a v Gruzínsku. Na juhu areál zasahuje do severnej Afriky – Maroko, Alžírsko a Egypt. Splanený výskyt je známy z Azorských a Kanárskych ostrovov, Severnej Ameriky, juhu Južnej Ameriky a Austrálie. V ČR ani v SR sa nevyskytuje.
Ekológia: Lotus angustissimus sa na severe areálu v Maďarsku a Rumunsku vyskytuje na slaniskách a slaných pasienkoch v suchých a teplých nížinách. V rámci svojho areálu je zaznamenaný aj zriedkavý výskyt v poľnohospodárskych kultúrach. Vyžaduje bázické až neutrálne, na jar vlhké, neskôr vysychavé pôdy. V ideálnych podmienkach dokáže vytvárať husté, zapojené porasty. Kvitne od mája do júna (júla).
Lotus angustissimus
Opis: Trváca, celá krátko chlpatá rastlina vysoká 10–60 cm. Byle priame, poliehavé alebo vystúpavé, riedko rozkonárené. Listy nepárno perovito zložené, s 5 listkami. Lístky obrátene kopijovité, dolné prílistky tupo, horné špicato končisté. Kvetné hlávky 1–3-kveté, dlho stopkaté, kalich zvonkovitý, pravidelný, s 5 rovnakými zubmi, koruna do 12 mm dlhá, sýtožltá, zriedkavo červená, kališné zuby výrazne dlhšie ako rúrka, strieška široko obrátene vajcovitá až ± okrúhla. Plody sú v zrelosti úzkovalcovité, mnohosemenné, priame struky, dlhé okolo 15 mm.
Poznámka: Na väčšine svojho areálu je považovaný za zriedkavý taxón. Často býva zamieňaný s druhom Lotus hispidus DC.
Lotus angustissimusLotus angustissimus
Lotus angustissimus
Foto: 7. 6. 2010 (Rumunsko, okolie Timişoara).