Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus arinagensis
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se vzácně jen na východním pobřeží ostrova Gran Canaria. Na Kanárských ostrovech roste asi 19 druhů tohoto rodu, řada z nich je velmi vzácných, úzce endemických.
Ekologie: Roste na suchých, návětrných skalách a útesech v blízkosti mořského pobřeží, většinou ještě v dosahu mořského příboje, maximálně do nadmořské výšky 50 m, obvykle ale jen do 20 m n. m., společně s Atractylis preauxiana, Limonium pectinatum, Convolvulus caput-medusae, Suaeda vermiculata aj. Kvete zhruba od března do července.
Lotus arinagensis
Popis: Polokeř, k zemi přitisklý, nanejvýše 5 cm vysoký, větve jsou až 50 cm dlouhé, větvené. Listy jsou 3četné, lístky vejčité, mírně dužnaté, stříbřité, květenství na konci větví, vzpřímené, květy vyrůstají po 2–4, koruny jsou žluté. Plodem je lusk.
Ohrožení a ochrana: Recentní lokality tohoto druhu jsou ohroženy především rozpínavostí turistického průmyslu, nacházejí se totiž na velmi atraktivních místech ostrova. Je zařazen ke kriticky ohroženým druhům Španělska (CR).
Lotus arinagensis
Lotus arinagensis
Lotus arinagensis
Fotografováno dne 13. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Arinaga).