Syn.: Chrysanthemum pancicii Janka, Artemisia pancicii subsp. austriaca Wendelb., Artemisia laciniata auct. non Willd.
Česká jména: pelyněk Pančićův (Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Artemisia pancicii

Artemisia pancicii v květu

Rozšíření: Panonský endemit – vyskytuje se jen na několika lokalitách v srbské Vojvodině, panonské oblasti Rakouska a jižní Moravy. U nás tedy pouze v nejjižnější části Moravy, pravděpodobně jen na třech lokalitách, tyto lokality se nacházejí na severozápadní hranici nevelkého areálu druhu. Jedná se o jednu z nejvzácnějších rostlin ČR. Na Slovensku neroste.
Ekologie: Roste na stepních trávnících, na výslunných svazích a lesostepních okrajích, v pásmu pahorkatin. Kvete od poloviny srpna do září. Na jihomoravských lokalitách se udržuje vegetativně, kvete jen vzácně a nažky prakticky nikdy nedozrávají.
Popis: Vytrvalá bylina s podzemními výběžky, kterými vytváří rozvolněný porost, 20–60 cm vysoká, sterilní lodyhy 5–8 cm dlouhé, se 3–5 šedě nebo zlatožlutě plstnatými listy, listy řapíkaté, čepel v obrysu vejčitá, 2krát peřenosečná. Květonosné lodyhy se na našem území vytvářejí jen velice vzácně – pokud tedy výjimečně vykvete, pak jsou úbory kulovité nebo zvonkovité, 3 mm v průměru, květy žlutavé.
Ohrožení a ochrana: Pelyněk Pančićův je velice vzácný v celém areálu rozšíření, je v podstatě druhem stojícím na samotné hranici své další existence. Je chráněn téměř všemi existujícími legislativními normami a ochranářskými úmluvami: u nás je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii chráněn zákonem (§1), je uveden v červeném seznamu Rakouska, zákonem chráněn v Srbsku. V soustavě Natura 2000 je zařazen mezi prioritní druhy v příloze II směrnice 92/43/EHS o stanovištích, také zahrnut v seznamu přísně chráněných rostlin Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť Rady Evropy (Bern), je zapsán i do celosvětového červeného seznamu ohrožených druhů rostlin.
Artemisia panciciiArtemisia pancicii
Artemisia pancicii
Artemisia pancicii
Fotografováno dne 23. 7. 2005 (nekvetoucí rostliny – Ladislav Kovář, Dunajovické kopce) a srpen 2007 (květ – Daniel Hrčka, Dunajovické kopce).