Denali National Park and Preserve se nachází v centrální části americké Aljašky. Na území tohoto národního parku se zvedá nejvyšší hora Severní Ameriky McKinley (Denali je dnes dosti preferovaný indiánský název této hory) s nadmořskou výškou 6194 m. Vlastní park zabírá 19185,76 km2, společně s rezervací v okrajových částech parku pak 24585 km2, takže je například větší než celé Slovinsko a jen o něco málo menší než Makedonie – takto tedy dopadá srovnání rozlohy samostatných evropských států s třetím největším národním parkem USA (největší národní park USA Wrangell–St. Elias je dokonce o poznání větší než Slovensko).

Denali National Park and Preserve

Chráněné území zde bylo poprvé vyhlášeno už v roce 1917, v roce 1980 bylo toto území ještě rozšířeno a zařazeno do kategorie národních parků, k němu byla přiřazena i dvě okrajová území jako rezervace. Jedná se o velmi cennou oblast z většiny naprosto panenské přírody, která není dotčena jakýmikoli zásahy lidské civilizace. Podle údajů správy parku se na tomto území dodnes nevyskytují žádné nepůvodní druhy rostlin.

Denali National Park and Preserve

Kontinentální ledovec ustoupil z většiny území parku zhruba před 10000 až 14000 lety, některé části parku však zůstaly pod ledovcem dosud – těmi zde největšími jsou Kahiltna Glacier, Ruth Glacier a Muldrow Glacier. Mnohé oblasti parku pokrývá permafrost.
Klimatické podmínky tohoto území jsou samozřejmě dosti drsné. V parku se potkávají dvě rozdílná klimatická pásma – jihoaljašské subarktické přímořské a středoaljašské subarktické kontinentální. Proto se severní část parku vyznačuje nižšími úhrny srážek a většími výkyvy teplot (léto je teplejší, zima chladnější) než jižní část parku. Průměrná lednová teplota je –25 °C, červencová 16 °C. Letní teploty většinou nepřekračují 20 °C, v zimě však klesají pod –30 °C, ve vyšších polohách až na –50 °C. Zima zde trvá zhruba 9 měsíců v roce.

Denali National Park and Preserve

Mohlo by se zdát, že floristicky leží celé toto území v oblasti Skalistých hor – sem by Aljašský hřeben jistě mohl právem patřit. Již výše zmiňovaná klimatická rozdílnost severu a jihu národního parku však naznačuje, že se jedná vlastně o území hraniční. Vzhledem k tomu, že celý ledový masiv McKinley se nachází spíše při jižní hranici tohoto území, můžeme vlastně jednoznačně přičlenit většinu floristicky relevantního území v centrální části parku i na jeho severu k subarktické Kanadské provincii. Celá subarktická oblast Aljašky je domovem asi 1500 taxonů rostlin, přičemž v Denali roste údajně asi 650 taxonů cévnatých rostlin, hodnotné je však i zastoupení mechorostů, lišejníků a hub.
Aljaška je pozůstatkem suchozemského mostu mezi Severní Amerikou a Asií, areál mnoha druhů rostlin v Denali se proto nachází na obou březích Beringova průlivu, přesahuje odtud do severovýchodní Asie.

Denali National Park and Preserve

Národní park Denali se nachází severně od jednašedesátého stupně severní šířky, v tomto pásmu dokáže vegetovat již pouze nemnoho druhů stromů. Jen pár set kilometrů na sever se už rozkládá arktická tundra, kde stromy chybí zcela. Jistě tedy není překvapivé, že v parku se vyskytuje jen 8 druhů stromů, tři z nich jsou jehličnaté (Picea mariana, Picea glauca a Larix laricina) a 5 je listnatých (Betula papyrifera, Betula neoalaskana, Populus tremuloides, Populus balsamifera, Populus trichocarpa). Keře jsou na tomto místě již o poznání častější, najdeme jich zde na 50 druhů. Patří k nim třeba Alnus sinuata, Cassiope tetragona, Diapensia lapponica, Empetrum hermaphroditum, Dryas drummondii, D. integrifolia a D. octopetala, Rhododendron groenlandicum a Rhododendron tomentosum subsp. decumbens, Shepherdia canadensis, z vrb například Salix arctica, Salix bebbiana nebo Salix reticulata a brusnic Vaccinium uliginosum a Vaccinium vitis-idaea.

Denali National Park and Preserve

Zdejší kapradiny náležejí především k čeledi Dryopteridaceae (13 druhů), zastoupeny jsou však i čeledi Pteridaceae (3 druhy), Thelypteridaceae a Polypodiaceae. Najdeme zde i přesličky (Equisetaceae) a plavuně (Lycopodiaceae).
Z dvouděložných rostlin jsou v národním parku Denali nejpočetnější rostliny hvězdnicovité (Asteraceae) s 59 taxony a brukvovité (Brassicaceae) se 45 taxony. Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) v této oblasti mají 32 taxonů, hvozdíkovité (Caryophyllaceae) – stejně jako lomikamenovité (Saxifragaceae) – 31 taxonů.

Denali National Park and Preserve

Z jednoděložných rostlin v parku dominují rostliny šáchorovité (Cyperaceae), kterých se zde vyskytuje téměř 100 druhů, z toho jen ostřic je 79 taxonů – např. Carex aurea, Carex aquatilis a C. canescens. Početné jsou i rostliny lipnicovité (Poaceae) s 56 druhy, sítinovitých (Juncaceae) je asi 20 taxonů, např. Juncus bufonius, J. castaneus, J. filiformis a J. triglumis. Najdeme tu i několik orchidejí, např. Cypripedium passerinum, Goodyera repens, Platanthera hyperborea a Spiranthes romanzoffiana.

Denali National Park and Preserve

Původní druhy rostlin Denali zastupují například:

Actaea rubra
Alnus sinuata
Andromeda polifolia
Arctostaphylos uva-ursi
Arnica lessingii
Astragalus alpinus
Betula nana
Betula neoalaskana
Betula papyrifera
Bistorta vivipara
Botrychium lunaria
Boykinia richardsonii
Caltha natans
Calypso bulbosa
Campanula lasiocarpa
Capnoides sempervirens
Cardamine purpurea
Carex aquatilis
Carex aurea
Carex canescens
Carex utriculata
Cassiope tetragona
Castilleja caudata
Castilleja elegans
Castilleja raupii
Cornus suecica
Corydalis pauciflora
Cypripedium passerinum
Diapensia lapponica
Dodecatheon frigidum
Drosera rotundifolia
Dryas drummondii
Dryas integrifolia
Dryas octopetala
Empetrum hermaphroditum
Epilobium angustifolium
Epilobium latifolium
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Equisetum variegatum
Eritrichium nanum
Gentiana glauca
Geocaulon lividum
Goodyera repens
Hordeum jubatum
Juncus alpinoarticulatus
Juncus arcticus
Juncus bufonius
Juncus castaneus
Juncus filiformis
Juncus triglumis
Larix laricina
Linnaea borealis
Loiseleuria procumbens
Luetkea pectinata
Mertensia paniculata
Minuartia arctica
Minuartia biflora
Minuartia yukonensis
Moneses uniflora
Nuphar polysepala
Oxyria digyna
Packera cymbalaria
Papaver radicatum
Pedicularis capitata
Pedicularis labradorica
Pedicularis verticillata
Picea mariana
Pinguicula vulgaris
Platanthera hyperborea
Polemonium boreale
Populus balsamifera
Populus tremuloides
Populus trichocarpa
Potamogeton gramineus
Pulsatilla patens
Pyrola asarifolia
Pyrola chlorantha
Pyrola grandiflora
Pyrola minor
Ranunculus nivalis
Ranunculus sceleratus
Rhododendron groenlandicum
Rhododendron tomentosum subsp. decumbens
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Salix arctica
Salix bebbiana
Salix pulchra
Salix reticulata
Saxifraga hieraciifolia
Saxifraga hirculus
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga tricuspidata
Selaginella selaginoides
Selaginella sibirica
Sibbaldia procumbens
Shepherdia canadensis
Spiranthes romanzoffiana
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana capitata
Veronica wormskjoldii

Denali National Park and Preserve

Fotografovala Pavlína Zahradníková.