Syn.: Adenosepalum montanum Fourr., Hypericopsis montana Opiz
Česká jména: třesalice chlumní (Opiz 1852), třezalka chlumní (Domin-Podpěra 1928), třezalka horská (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: ľúbovník horský (Dostál 1950), ľubovník horský (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum montanum
Rozšíření: Převážně evropský druh rostoucí souvisle v celé střední Evropě, v přilehlých oblastech jen roztroušeně. Severní hranice areálu prochází severem Anglie a jižní Skandinávií, na jihu zasahuje do severní Afriky, na východ po Ukrajinu a Gruzii. Druhotně se vyskytuje v severní části novozélandského Jižního ostrova. U nás dosti často v termofytiku, v mezofytiku roztroušeně, v oreofytiku nověji nepotvrzena.
Ekologie: Světlé listnaté lesy, mýtiny, světliny nebo křovinaté stráně na živných půdách. Kvete od června do srpna.
Hypericum montanum
Popis: Vytrvalá, 40–60 cm vysoká bylina. Lodyha je vystoupavá nebo přímá, většinou nevětvená, oblá, bez úžlabních výhonků, lodyžní články pod květenstvím prodloužené. Listy jsou poloobjímavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, často až 5 cm dlouhé, tupé nebo tupě špičaté, nahoru se postupně zmenšující, modravě zelené, s tečkovanými siličnými nádržkami, při okraji s černými tečkovitými žlázkami. Květenství je kompaktní, bez úžlabních výhonků. Květy 8–12 mm v průměru, listeny i kališní lístky s kyjovitými žlázkami, korunní lístky jsou bledě žluté bez černých žlázek, tyčinek je přibližně 50. Tobolky jsou hustě podélně žebernaté.
Záměny: Habituálně dosti charakteristická třezalka, dobře odlišitelná od našich ostatních druhů.
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Fotografováno ve dnech 22. 6. (u Bubovic) a 27. 7. 2012 (u Buštěhradu).