Syn.: Elodea palustris Spach, Elodes palustris Spach, Hypericum enodes Neck., Hypericum helodes St.-Lag., Hypericum palustre Salisb., nom. illeg., Spachelodes elodes (L.) Kimura, Tripentas helodes Asch.
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum elodes
Rozšíření: Západoevropský druh, na severu zasahuje až do Skotska, na jihu do Španělska a severního Maroka, objevuje se i v Irsku a na azorském ostrově São Miguel. Na východě kontinentu areál vyznívá v Německu.
Ekologie: Roste v mokřinách a na rašeliništích, někdy i v mělké vodě při březích vodních toků, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1400 m. Kvete od července do srpna.
Hypericum elodes
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou na bázi poléhavou, kořenující, výše přímou, až 30 cm dlouhou, v průřezu okrouhlou, plstnatou. Listy jsou vstřícné, široce eliptické až okrouhlé, 5–19 mm dlouhé i široké, plstnaté. Květy vyrůstají v terminálních vrcholících; listeny jsou kopinaté až obkopinaté, až 1,5 mm dlouhé; kališní lístky jsou přímé, 3–4,5 mm dlouhé, s krátkými červenými žlázkami; korunní lístky jsou 8–10 mm dlouhé, žluté, nežláznaté. Plodem je vejcovitá tobolka, 5–7 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2011) hodnotí tuto třezalku z hlediska ohrožení jako druh méně dotčený (LC). V Německu patří k druhům zákonem chráněným.
Hypericum elodes
Hypericum elodes
Hypericum elodes
Hypericum elodes
Fotografovala Věra Svobodová, dne 19. 8. 2018 (Portugalsko, Azorské ostrovy, São Miguel, okolí Lagoa do Fogo).