Syn.: Hypericum barbatum var. adscendens Griseb., Hypericum barbatum subsp. rumeliacum (Boiss.) Stoj. et Stef.
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum rumeliacum
Rozšíření: Balkánský druh. Roste v jižním Rumunsku, východním a jižním Srbsku, v Makedonii, Albánii, Řecku, Bulharsku a v evropské části Turecka. Naše rostliny představují nominátní poddruh, v jihovýchodní části areálu se odlišuje subsp. apollinis, význačná poléhavými nebo vystoupavými lodyhami.
Ekologie: Provází nezapojené stepní trávníky na mělkých kamenitých půdách i rozvolněné, světlé lesy, převážně na výslunných, jižně exponovaných svazích s kamenitými půdami. Vystupuje do nadmořské výšky 1800 m.
Hypericum rumeliacum
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina vysoká 10–40 cm; lodyhy jsou víceméně přímé, lysé. Listy jsou vstřícné, přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté, kopinaté až čárkovité, ploché až žlábkovité, 0,6–3,5 cm dlouhé, na rubu s černými tečkami, na bázi zúžené až uťaté, slabě podvinuté; nejvyšší listy někdy žláznatě brvité. Květenství je chudá zkrácená lata s 5četnými květy; listeny jsou úzce kopinaté, 3–6 mm dlouhé, třásnité; kališní lístky jsou kopinaté, 3,5–6 mm dlouhé, na okraji s černými stopkatými žlázkami, dosahujícími až poloviny šířky kališních lístků, na vrcholu špičaté; korunní lístky jsou žluté, 1–1,4 cm dlouhé, s četnými černými tečkami; tyčinek je mnoho, jsou uspořádány ve 3 svazečcích; gyneceum srůstá z 3 plodolistů. Plody jsou tobolky 5,5–7 mm dlouhé, na povrchu s okrouhlými nebo podlouhlými hrbolky nebo téměř hladké.
Poznámka: Od nejpodobnějších druhů, k nimž patří např. Hypericum rochelii nebo Hypericum trichocaulon, se liší bohatě černě tečkovanými kališními lístky, které jsou na okraji velmi dlouze třásnitě žláznaté.
Hypericum rumeliacum
Hypericum rumeliacum
Hypericum rumeliacum
Hypericum rumeliacum
Hypericum rumeliacum
Fotografováno dne 10. 6. 2015 (Srbsko, Jelaśnica).