Syn.: Hypericum kohlianum Spreng., Hypericum pulchrum Pall. in Bieb., Hypericopsis elegans (L.) Opiz
Česká jména: třesalice výtečná (Opiz 1852), třezalka ozdobná (Čelakovský 1879, Polívka 1912), třezalka sličná (Dostál 1989), třezalka ozdobná (Kubát 2002)
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum elegans

Hypericum elegans

Rozšíření: Centrum výskytu je v jihovýchodní Evropě – na jihu sahá areál po jižní Jugoslávii, severně zasahuje izolovaně až do Porýní a Saska, na východě až na jižní Sibiř. U nás se tento druh objevuje vzácně ve středních Čechách a na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na výslunných svazích stepí a lesostepí, většinou na vápenci. Kvete od června do července.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým kořenem, lodyhy na bázi plazivé až vystoupavé, výše přímé, sotva 50 cm vysoké, většinou nevětvené, se zřetelnými lištami. Listy přisedlé, kopinaté, kališní lístky kopinaté, špičaté, s úzce kuželovitými žlázkami, korunní lístky žluté, ve špičce žláznatě tečkované. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Třezalka ozdobná patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2r), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§2). Na Slovensku je druhem kriticky ohroženým, zákonem chráněným (CR/§).
Hypericum elegansHypericum elegans
Fotografováno dne 20. 6. 2004 (Čejkovické Špidláky).