Syn.: Adenosepalum pulchrum (L.) Fourr., Hypericopsis pulchra (L.) Opiz
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum pulchrum
Rozšíření: Roste v západní Evropě včetně Britských ostrovů a pobřeží Skandinávie až k 64° severní šířky, na východ zasahuje do západní části střední Evropy, jednotlivé výskyty dosahují do Polska, Čech, Rakouska a snad též do Chorvatska. Byla zavlečena na Nový Zéland. U nás rostla vždy jen velmi vzácně na Děčínsku, Šluknovsku, u Mirošova, nově též v Bydžovské pánvi.
Ekologie: Roste na světlinách v jehličnatých a smíšených lesích, v acidofilních doubravách, na vřesovištích na kyselých písčitých půdách. Je vápnobojná, vyžaduje stanoviště s vysokou vzdušnou vlhkostí. Kvete od července do září.
Hypericum pulchrum
Popis: Vytrvalá lysá bylina vysoká 15–60 cm s bohatě větveným kořenovým systémem a s víceletými rozprostřenými výběžky s neopadavými listy. Lodyha je z vystoupavé báze přímá, jednoduchá nebo chudě větvená, oblá, s úžlabními výhonky, lodyžní články nejsou pod květenstvím nápadně prodloužené. Vstřícné listy jsou přisedlé, poloobjímavé, trojúhelníkovitě srdčité, tupé, s chrupavčitým lemem, s tečkovitými siličnými nádržkami a bez černými tečkovitých žlázek, na rubu jsou sivě zelené. Květenství je řídké s dlouhými větvemi, vrcholičnaté, květy mají průměr 15–20 mm, kališní lístky jsou obvejčité až vejčitě kopinaté, tupě špičaté, na okraji s přisedlými nebo jen krátce stopkatými černými kulovitými žlázkami. Korunní lístky jsou zlatožluté, na okraji s přisedlými kulovitými žlázkami. Tyčinek je asi padesát, čnělky jsou 1–2krát delší než semeník. Plodem je tobolka s hustými podélnými žebry, semena jsou světle hnědá, drobná.
Záměny: S našimi třezalkami je za květu obtížně zaměnitelná, poněkud podobná je třezalka horská (H. montanum), která má také zcela oblou lodyhu bez lišt, ta má ale kališní lístky zřetelně zubaté, má stažené květenství a prodloužené horní lodyžní články. Třezalka ozdobná (H. elegans) roste na suchých místech, je rozložitější a navíc má lodyhu s lištami. Další naše třezalky jsou ještě méně podobné. Potíže mohou činit nekvetoucí výhonky.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), zákonem chráněným druhem je v Polsku.
Hypericum pulchrum
Hypericum pulchrum
Hypericum pulchrumHypericum pulchrum
Hypericum pulchrum
Hypericum pulchrum
Hypericum pulchrum
Hypericum pulchrum
Fotografováno dne 11. 7. 2015 (v údolí Dolnožlebského potoka).