Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus rhodanthera
Rozšíření: Endemit velmi malého území – dosud je znám jen ze svahů Chlumské hory u Manětína severně od Plzně.
Ekologie: Primárním stanovištěm jsou acidofilní teplomilné doubravy na hraně svahu čedičového kopce, sekundárně vstupuje i do kulturních lesních porostů v nižších partiích svahů. Roste v nadmořské výšce 550–650 m.
Sorbus rhodanthera
Popis: Nejčastěji strom se širokou, někdy až deštníkovitou korunou, dorůstá výšky až 16 m; mnohem řidčeji keř. Listy jsou střídavé, peřenolaločné až peřenoklané, v obrysu vejčité, 8–11 cm dlouhé, mají obvykle 8–12 párů žilek, na rubu jsou žlutošedě plstnaté, na bázi jsou klínovité až zaokrouhlené, na okraji zubaté, zářez mezi 2. a 3. lalokem je 0,8–1 cm hluboký. Květy tvoří chocholičnatou latu; kališní lístky jsou vytrvalé, 2,8–3,1 mm dlouhé; korunní lístky jsou bílé, nehetnaté; tyčinky mají růžové prašníky; semeník je dvoupouzdrý. Plody jsou kulovité malvice, za zralosti červené a lesklé.
Ohrožení a ochrana: V současné době je známo více než 200 jedinců. Značný problém je ovšem s odrůstáním dorostu, který soustavně likviduje zdejší populace jelenů sika. Druh byl v Červeném seznamu (2017) zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR/C1b).
Poznámka: Jeřáb hybridogenního původu, povstal z křížení břeku (Sorbus torminalis) a některého z muků (zřejmě Sorbus danubialis). Primární kříženec přešel na apomiktické rozmnožování, které „zabetonovalo“ proměnlivost genetickou a víceméně i morfologickou. Na lokalitě se v současnosti vyskytuje jen jeden z potenciálních rodičů, a to břek.
Sorbus rhodanthera
Sorbus rhodanthera
Sorbus rhodanthera
Fotografovala Alena Vydrová, dne 15. 9. 2017 (Manětín, Chlumská hora).