Syn.: Aria scandica (L.) M. Roem., Aria scandica (L.) Decne., Borkhausenia intermedia (Ehrh.) Sennikov et Kurtto, Crataegus aria var. scandica L., Crataegus aria var. suecica L., Crataegus intermedia (Ehrh.) Chalon, Crataegus scandica (L.) Wahlenb., Hahnia ×suecica (L.) Dippel, Lazarolus intermedia (Ehrh.) Borkh., Pyrus intermedia Ehrh., Pyrus scandica (L.) Asch., Pyrus scandica (L.) Bab., Pyrus suecica (L.) Garcke, Sorbus scandica (L.) Fr., Sorbus suecica (L.) Briq., Sorbus suecica (L.) Krok ex Hedl.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus intermedia
Rozšíření: Pochází ze Skandinávie (některé prameny uvádějí, že je původní jen v Dánsku, Švédsku a Finsku), roste zřejmě i v Estonsku, Lotyšsku, Německu a Polsku. Z dalších evropských zemí, např. z Velké Británie, Belgie a Francie je uváděn jako druhotný. Do ČR byl introdukován v roce 1835. Před rokem 1850 byl doložen z Krkonoš od Špindlerova Mlýna (později marně hledán) a někteří autoři jej zde považují za původní druh; v současné době byla původnost krkonošského výskytu zpochybněna. Na více místech je však možné tento jeřáb vidět sázený nebo zplanělý.
Ekologie: Ve střední Evropě bývá sázen do stromořadí, občas zplaňuje.
Sorbus intermedia
Popis: U nás obvykle strom 8–12(–16) m vysoký; v domovině většinou jen jako keř; borka je šedočerná. Listy jsou střídavé, řapík je 1–1,5 cm dlouhý, čepel je v obrysu eliptická až podlouhle eliptická, peřenolaločná až peřenodílná, 7–12 cm dlouhá a 5–7 cm široká, obvykle s 5–8 páry žilek, na rubu šedě plstnatá, na okraji nepravidelně pilovitá. Květy tvoří chocholičnatou latu; kališní lístky jsou vytrvalé, 2,5–3 mm dlouhé, za plodu přímé; korunní lístky jsou bílé; semeník je polospodní, s 2–3 čnělkami. Plody jsou elipsoidní malvice 1,2–1,5 cm dlouhé, za zralosti žlutohnědé až oranžově červené, lesklé, s několika lenticelami.
Ohrožení a ochrana: Druh byl v Červeném seznamu rostlin České republiky (2012) zařazen do kategorie problematických vymřelých druhů (A3), v Červeném seznamu (2017) figuruje v kategorii NA (nehodnocený). Zákonem chráněným druhem je v sousedním Polsku.
Poznámka: Jeden z četných jeřábů hybridogenního původu; představuje ustáleného hybrida jeřábu obecného (Sorbus aucuparia), některého z muků (Sorbus aria agg.) a snad i břeku (Sorbus torminalis). Semena tvoří bez oplození pomocí apomixe, čímž si udržuje stabilitu morfologických znaků.
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Fotografováno ve dnech 17. 9. 2017 (Čechy, Chvalšiny, vrch Svatý kříž) a dne 28. 5. 2018 (Morava, Hnanice).