Syn: Crataegus torminalis L., Pyrus torminalis (L.) Ehrh., Hahnia torminalis (L.) Med., Torminaria clusii M. J. Roemer, Torminaria torminalis (L.) Dippel, Aria torminalis (L.) Beck.
Česká jména: chocholatá voškeruše aneb břek (Hájek 1562, Huber 1596), jabloň břek (Presl 1819), břek Klusův (Opiz 1852), břek, břekyně (Čelakovský 1879), jeřáb břek (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: břek oskoruch, oskoruša, brekyňa, brek (Reuss 1853), brekyňa obyčajná (Dostál 1950), jarabina brekyňová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Sorbus torminalis

Rozšíření: Evropa, na sever jeho areál zasahuje po střední Anglii, Německo, Polsko, na jihovýchod pak po střední Rusko. Dále Kavkaz, Turecko, Sýrie a severní Afrika. V České republice se vyskytuje roztroušeně převážně v teplejších oblastech.

Ekologie: Jeřáb břek roste v šípákových doubravách, dubohabřinách, vápnomilných bučinách a v lesních pláštích. Má malou konkurenčních schopnost, vždy roste jen jako vtroušená dřevina. Nejčastěji se objevuje na suchých, často skeletovitých půdách.

Sorbus torminalis

Popis: Středně vysoký strom s rovným kmenem a košatou korunou. Nejčastěji dorůstá výšky kolem 15(–20) m. Borka je v mládí tmavošedá a hladká, později buď výrazně šupinovitá nebo tmavá, kostičkovitě rozbrázděná, čímž připomíná borku hrušně či jabloně. Pupeny jsou vejcovité a žlutozelené, okraj šupin pak hnědě lemovaný. Střídavé listy tvarem připomínají hlohy, jsou však větší, 6–10 cm dlouhé a 4–6 cm široké. Čepel široce vejčitá, s 5–7 laloky, na líci lesklá. Řapík je 2–5 cm dlouhý. Listy na podzim zaujmou svým žlutočerveným až zářivě červeným zbarvením. Bílé květy v řídkém květenství se objevují v květnu. Plodem jsou drobné hnědé malvičky, které dozrávají na podzim. Břek se dožívá 100–150 let.

Ohrožení a ochrana: Břek je zařazen k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a) a chráněným druhem je v Polsku.

Využití: Tento jeřáb je vhodným druhem do krajinných výsadeb, zejména do biocenter a biokoridorů, ochranných pásem, lemů apod. Občas se také objevuje v městských výsadbách, nejčastěji jako solitéra. Je dobrým zdrojem ptačí potravy a včelí pastvy. Pevné a tvrdé dřevo břeku bylo dříve velmi ceněno v řezbářství. V minulosti se používal i v léčitelství.

Sorbus torminalisSorbus torminalis
Sorbus torminalis

Fotografováno ve dnech 19. 2. 2009 (Česko, Morava, Zlín – Kudlov), 5. 7. 2009 (Lukov) a 30. 6. 2010 (Zlín – Štípa).