Syn.: Vaccinium arbuscula (A. Gray) Merriam, Vaccinium geminiflorum Kunth, Vaccinium nivictum Camp
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité; Vacciniaceae S. F. Gray – brusnicovité
Vaccinium caespitosum
Rozšíření: Severoamerický druh s velmi rozsáhlým areálem od Aljašky po Newfoundland, na západě v pásmu Skalistých hor zasahuje až do Kalifornie a do Nového Mexika, exklávně ještě v horách středního Mexika a v Guatemale.
Ekologie: Na světlinách v lesích, na travnatých místech, v rašeliništích, ale i na skalnatých hřbetech a v tundře, obvykle ve společnosti s jinými drobnými keříčky. Obvykle ve vyšších nadmořských výškách, na živinami chudých kyselých půdách, spíše s kontinentální tendencí.
Vaccinium caespitosum
Popis: Opadavý keřík tvořící rozsáhlé kolonie pomocí nadzemních výběžků, dorůstající výšky (5–)10–30(–60) cm; větve jsou víceméně oblé, obvykle jemně pýřité, žlutozelené až červenavé. Listy jsou střídavé, obvejčité až obkopinaté, 1–3 cm dlouhé a 0,2–1,5 cm široké, tenké, světle zelené, vynikle žilkované, na líci většinou lysé, na rubu obvykle žláznaté, na okraji v horní polovině jemně žláznatě pilovité, na vrcholu tupé nebo s nasazenou špičkou. Pětičetné květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů; stopky jsou krátké, ohnuté; kalich je mělce laločnatý, cípy za plodu opadávají; koruna je válcovitě baňkovitá, 4–6 mm dlouhá, bělavá nebo růžová; tyčinek je 10, s lysými nitkami; semeník je spodní. Plodem je téměř kulovitá, světle modrá až modročerná, šedě ojíněná, 5–8 mm velká bobule, sladká.
Vaccinium caespitosum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 12. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, Strathcona Provincial Park, Forbidden Plateau).