Syn.: Allium lineare L., Allium volhynicum Bess.
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Allium strictum

Rozšíření: Centrum areálu tohoto druhu se nachází na Sibiři, v Mongolsku a v severovýchodní Asii, jeho evropské rozšíření je značně nesouvislé, je zde hodnocen jako glaciální relikt a jeho populace nebývají početné. Na našem kontinentu se tedy vyskytuje jen na několika lokalitách v okolí Ladožského jezera, vzácně i v centrální části evropského Ruska, dále na švédském ostrově Öland, na západě Ukrajiny a snad i v severním Rumunsku, v Alpách a středním Německu. U nás jen ve středních a severozápadních Čechách, především v oblasti Prahy a Českého středohoří, celkově však zhruba pouze na 30 lokalitách. Na Slovensku patrně jen na jediné lokalitě v okolí Popradu.

Ekologie: Roste na skalních stepích a skalách, na bazických horninách, v pásmu pahorkatin. Kvete od konce května do srpna.

Allium strictum

Popis: Vytrvalá bylina s dlouze vejcovitou cibulí, 25–50 cm vysoká, lodyha přímá, na bázi zahalená do zbytků listových pochev, listy čárkovité, maximálně 5 mm široké, obvykle v počtu 2–4, dosahují zhruba do třetiny lodyhy, květy v lichookolíku 1,5–3 cm v průměru, koruny růžové nebo bledě fialové. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Česnek tuhý je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku patří k druhům kriticky ohroženým (CR) a zákonem chráněným. Je uveden také v Červené knize Ukrajiny.

Allium strictumAllium strictum
Allium strictumAllium strictum

Fotografováno dne 28. 5. 2007 (Česko, Praha, Prokopské údolí).